Loading...

Provincie verhoogt prijzen OV, Zeewolde Liberaal stelt vragen
Provincie verhoogt prijzen OV, Zeewolde Liberaal stelt vragen

Zeewolde Liberaal stelt ex Art.36 vragen naar aanleiding van het verhogen van een aantal tarieven voor het openbaar vervoer in Flevoland door de provincie.

Naast het duurder worden van het Altijd Vrij-abonnement voor scholieren en het 2-sterabonnement, gaat het kilometertarief voor de OV-chipkaart omhoog, waardoor ook losse buskaartjes in prijs zullen stijgen. De partij vreest dat de prijsverhogingen met name minder draagkrachtige gezinnen met schoolgaande kinderen zal raken.

De partij wil van het college weten of men bekend is met de plannen van de provincie om de tarieven te gaan verhogen. Ook wil men weten waarom de provincie kiest voor geleidelijke afbouw van kortingen op de nieuwe abonnementsvormen die in 2017 zijn geïntroduceerd en welke verbeteringen t.a.v. het openbaar vervoer in Zeewolde daar tegenover staan.
Zeewolde Liberaal vraagt zich af wat het college heeft ondernomen om deze verhoging te voorkomen en of men bereid is om alsnog tegen het voorgenomen besluit van de provincie protest aan te tekenen en sterk te pleiten eerst het OV te verbeteren alvorens met prijsverhogingen te komen? Tot slot wil de partij weten of het college zicht heeft op de gevolgen van de tariefverhoging voor minder draagkrachtige gezinnen in Zeewolde en de wijze waarop de provincie deze gezinnen (via de gemeente) wil compenseren en welke actie hierop wordt ondernomen richting de provincie.