Politiek

ex artikel 36 vragen over OV van PvdA/GroenLinks

Omdat in 2020 de nieuwe busconcessie IJssel-Vecht start, daar nu een concept versie van het Programma van eisen ter inzage ligt en Zeewolde daaronder valt, heeft PvdA / Groen Links vragen aan het college. De concessie moet in 2023 geïntegreerd worden.Het programma van Eisen van deze concessie is onlangs gepubliceerd door de provincies. De minimumeisen en frequenties voor de buslijnen staan daar in. Zoals dit nu omschreven staat zijn de veranderingen voor Zeewolde minimaal.

Duurzame verbinding

Vanuit de diverse gemeenten kan gereageerd worden op dit concept Programma van eisen. Naast zo duurzaam mogelijk OV in te zetten, ziet PvdA/GroenLinks ook graag een betere verbinding Zeewolde naar Lelystad.

Van het college willen zij weten of zij op de hoogte zijn van het concept Programma van eisen. En wanneer dit inhoudelijk bekend is, hoe zij daar tegen aankijken en of er overleg is met de provincie hierover. Als dit inderdaad zo is vraagt PvdA/GroenLinks zich ook af of de resultaten van dit overleg bekend zijn en wat de inzet van het college is voor een verbeterslag in het OV van Zeewolde.

Tot slot vragen zij ook aandacht voor een onafhankelijke klachtenbehandeling omdat deze nu in eigen beheer is.

*Een concessie voor het openbaar vervoer is de dienstenregeling die door middel van aanbesteding door, in dit geval de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel wordt opgesteld en toegekend aan vervoerders.

 

vdA/GroenLinks stelt ex artikel 36 vragen over OV Zeewolde
Advertentie