Politiek

Raad stuurt college op pad met vijf ‘jongerenmoties’

Raad stuurt college op pad met vijf ‘jongerenmoties’

Liefst vijf moties uit de op 5 oktober gehouden motiemarkt zijn donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad. De in stemming gebrachte moties voor een verenigingsgebouw, een pumptrackbaan, een graffitiwedstrijd, strandvoorzieningen en een hondenspeelweide met wandelpaden werden stuk voor stuk door een grote meerderheid aangenomen.

“Het tot stand komen van een motiemarkt is altijd een wens geweest van ons”, zegt Ruud Visser van BurgerBelang. “Hoe inwoners zelf met ideeën kunnen komen en aan kunnen geven waar behoefte aan is in Zeewolde. We zijn dan ook blij met het resultaat; moties die creatief en enthousiast zijn neergezet.”

Voor de moties uit de motiemarkt werd een eenmalig budget van € 45.000,- gereserveerd, maar het werd al vrij snel duidelijk dat dit niet toereikend zal zijn om al deze wensen uit te kunnen voeren. “Er zijn fantastische ideeën ingediend vanuit de jeugd en dat is alleen maar te prijzen”, sprak wethouder Wim van der Es zijn waardering uit. “We willen er ook serieus naar kijken, maar daar hebben we wel wat financiële kanttekeningen bij. Dat wil niet zeggen dat dat onoplosbaar is, maar dat vraagt wel keuzes.”

Wethouder Ewout Suithoff deed echter wel aan “een stukje verwachtingsmanagement” door te stellen dat alleen al de pumptrackbaan voor dit bedrag “niet realiseerbaar” is. Wethouder Egge-Jan de Jonge gaf aan de motie voor de hondenspeelweide te willen ontraden omdat “er al een ondernemer plannen aan het maken is voor deze locatie”.

Na de korte, door Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) voorgestelde, “scrum” tijdens een schorsing, werden de moties toch in stemming gebracht en dus allen aangenomen. Het is nu aan het college mogelijkheden te onderzoeken de moties toch uit te kunnen voeren.

Advertentie