Politiek

Zeewolde Liberaal stelt vragen in vragenuurtje raadsvergadering april

Een korte raadsvergadering, waarin vrijwel alleen maar hamerstukken op de agenda stonden. Toch waren er in het korte tijdsbestek van een half uur bijzonderheden.

Vragenuurtje

Zoals gebruikelijk startte de vergadering altijd met een vragenuurtje waar raadsleden gebruik van konden maken. Zeewolde Liberaal benutte dit moment om vragen te stellen over een eerder gepubliceerd stuk op de website 'onszeewolde.nl' waarin beschuldigingen werden geuit van geheime afspraken tussen gemeente en een pandjesbaas op recreatiepark Horsterwold. Op de site is te lezen dat er een geheime overeenkomst zou zijn waarin deze ondernemer gedurende 3 jaar recreatiebungalows aan arbeidsmigranten kon verhuren zonder dat er controle plaats vond welke op andere 120 recreatiebungalows wel plaats vindt.

Cees Steijger vroeg de portefeuillehouder, in dit geval de heer Gorter om uitleg.
Daarin ontkrachtte de heer Gorter met klem dat dit aan de orde zou zijn. Er wordt wel degelijk gecontroleerd en de burgemeester zou graag de geheime overeenkomst willen zien. Ook ligt bij de gemeente juist de controle (uit oogpunt van veiligheid) op huizen met daarin arbeidsmigranten.
De raadsleden zijn onlangs op de hoogte gesteld over de situatie op het recreatiepark. Door diverse juridische procedures zijn niet alle stukken openbaar, maar kunnen door raadsleden vertrouwelijk worden ingezien.

De website zou volgens de heer Gorter stukken plaatsen zonder hoor en wederhoor.
Zowel Zeewolde Liberaal en ook Leefbaar Zeewolde vroegen de heer Gorter hier wat mee te doen. Leefbaar Zeewolde benoemde het stuk als smaad en laster. Echter zou dit nog niet aan de orde zijn en wordt daar geen actie op ondernomen.

Onderhoud Waterbuurt

De heer van der Lind sprak nog in om de nadruk te leggen op het punt over het integraal onderhoud Zeewolde Waterbuurt. De heer van der Lind had, gezien zijn ervaringen in het onderhoud van Zeewolde Noord en andere kennis, nog wat vragen en zou graag nog wat toevoegingen willen zien in het plan van de Waterbuurt. Christen Unie had het punt, wat oorspronkelijk een hamerstuk was, weer laten agenderen als bespreekpunt. Zij wilden graag een toezegging van de wethouder dat er ook contact wordt gezocht met Liander zodat ook in de plannen de wensen en ambities voor de energietransitie kan worden meegenomen. Bijvoorbeeld dat de wijk alvast klaar wordt gemaakt om later aansluitingen te kunnen maken voor laadpalen, omdat dan de wijk al open ligt.
VVD was ook blij met het verzoek van ChristenUnie, aangezien zij dit in de commissievergadering ook hadden aangevraagd. Wethouder de Jonge kon deze toezegging ook doen, en dat zou ook gelden voor het waterbedrijf. De heer de Jonge gaf nog wel aan dat het uiteindelijk aan Liander en het Waterbedrijf is hoe zij dit gaan inzetten. Maar het college zal deze bedrijven wel benaderen zodat de wensen en verzoeken meegenomen kunnen worden in de definitieve plannen die straks door het college worden goedgekeurd.

Toekomstvisie

Verrassende wending had het punt over de toekomstvisie. Deze is als bespreekstuk geplaatst, echter had geen fractie een vraag of opmerking. Toch wilde wethouder Prins graag het woord. Ongebruikelijk, maar zij had een toevoeging aan het plan welke zij aan de raad wilde presenteren.
Zij liet een filmpje zien, gemaakt door Tim de Kreek die jongeren oproept een vlog te maken over Zeewolde en hoe zij Zeewolde zien in 2040. De beste vlogs kunnen een prijs winnen. De vlogs worden door een jury beoordeeld. De raad gaf applaus voor deze actie en het filmpje.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie