Politiek

Rapport Toekomstverkenning zorg op de agenda; Tweede Kamer bespreekt zorg in Flevoland

Het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ is donderdag 28 november behandeld in de Tweede Kamer. Gedeputeerde Jop Fackeldey: ‘Als overheden spannen we ons maximaal in voor beschikbare, bereikbare en betaalbare zorg voor alle Flevolanders. De urgentie voor passende zorg is onverminderd hoog, dat hebben we afgelopen periode duidelijk gemaakt aan de Tweede Kamer’.

Extra ondersteuning nodig
Om het herstel en uitbouw van vernieuwende zorg te realiseren is extra ondersteuning nodig in deze regio. Minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgeroepen om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Zorgen nog niet voorbij
De afgelopen maanden hebben betrokken zorgpartijen, provincie Flevoland en gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Noordoostpolder bij de minister en de Tweede Kamer aangedrongen op herstel en uitbouw van vernieuwende zorg in Flevoland. Het streven is ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor zoveel mogelijk Flevolanders. Daarbij gaat het om voldoende voorzieningen in de buurt; van spoedeisende hulp tot zorg voor kwetsbare groepen.

Het debat
Een stevige vertegenwoordiging van de diverse zorgpartijen en overheden uit Flevoland waren getuige van de behandeling in de Tweede Kamer. Het rapport van de toekomstverkenner is beperkt besproken. Op initiatief van het CDA komt er voor het einde van het jaar een apart plenair debat over het advies van de toekomstverkenner. Uit de bespreking kwam duidelijk naar voren dat de minister en regionale partijen de aanpak in Flevoland samen moeten uitlijnen en tot ontwikkeling brengen. De minister gaf aan dat hij persoonlijk nauw betrokken wil zijn bij de Zorgtafel Flevoland.

Aan de slag
Intussen zijn de betrokken partijen aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. In de Zorgtafel Flevoland trekken zorgverzekeraars, zorgaanbieders, GGD, overheden en vertegenwoordigers van inwoners en patiënten samen op om de uitvoeringsagenda te realiseren. Daarbij ondersteund door een onafhankelijk voorzitter (Frans van den Broek d’Obrenan) en projectteam. Alle partijen hopen dat de Tweede Kamer ondersteunende moties aan neemt die de zorg in Flevoland een duw in de goede richting geven.

Zorg in Flevoland-Ambulance
Advertentie