RAV verantwoordelijk voor inzet en spreiding ambulances in Zeewolde

RAV verantwoordelijk voor inzet en spreiding ambulances in Zeewolde

Op 26 oktober stelde Leefbaar Zeewolde aan het college artikel 36 vragen over de ambulancepost op de Nekkeveldweg. Het college beaamt dat zij op de hoogte zijn van de plaatsing van een ambulancepost.Zij zijn van mening dat met een tweede post in de nabijheid van Zeewolde de kans toe neemt op tijdige inzet van ambulance in de kern van Zeewolde. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) blijft dit monitoren. 

Verantwoording van RAV

Verder licht het college toe dat spreiding en inzet van ambulance de verantwoording is van deze RAV. Dit in opdracht en financiering van de zorgverzekeraars. Het college is bereid om de RAV uit te nodigen om toe te lichten waarom deze tweede ambulancepost de inwoners van Zeewolde beter zou kunnen bedienen en ook te blijven voldoen aan de normen voor de aanrijtijden in andere gemeenten. 

Op de vraag over het verplaatsen van de ambulancepost van de Bosruiterweg naar het dorp meldt het college dat hier geen plannen voor zijn. De RAV heeft de ervaring dat zij daarmee niet kunnen voldoen aan de landelijk en wettelijke eisen van spreiding en inzet. Met de twee posten op de locaties zoals nu gemeld zou naar waarschijnlijkheid de aanrijtijd moeten verbeteren in het dorp en in de regio.

RAV verantwoordelijk voor inzet en spreiding ambulances in Zeewolde
Watch the video

Op 26 oktober stelde Leefbaar Zeewolde aan het college artikel 36 vragen over de ambulancepost op de Nekkeveldweg. Het college beaamt dat zij op de hoogte zijn van de plaatsing van een ambulancepost.Zij zijn van mening dat met een tweede post in de nabijheid van Zeewolde de kans toe neemt op tijdige inzet van ambulance in de kern van Zeewolde. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) blijft dit monitoren. 

Verantwoording van RAV

Verder licht het college toe dat spreiding en inzet van ambulance de verantwoording is van deze RAV. Dit in opdracht en financiering van de zorgverzekeraars. Het college is bereid om de RAV uit te nodigen om toe te lichten waarom deze tweede ambulancepost de inwoners van Zeewolde beter zou kunnen bedienen en ook te blijven voldoen aan de normen voor de aanrijtijden in andere gemeenten. 

Op de vraag over het verplaatsen van de ambulancepost van de Bosruiterweg naar het dorp meldt het college dat hier geen plannen voor zijn. De RAV heeft de ervaring dat zij daarmee niet kunnen voldoen aan de landelijk en wettelijke eisen van spreiding en inzet. Met de twee posten op de locaties zoals nu gemeld zou naar waarschijnlijkheid de aanrijtijd moeten verbeteren in het dorp en in de regio.

Advertentie