Politiek

Reactie op schriftelijke vragen Christen Unie over advertentie oppositie partijen

De ChristenUnie Zeewolde heeft recent schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Zeewolde met betrekking tot een advertentie geplaatst door de oppositiepartijen van de gemeenteraad van Zeewolde. De kwestie heeft betrekking op een politieke advertentie die op 10 oktober 2023 verscheen in de Zeewolde Actueel.

In reactie op de gestelde vragen, heeft de gemeente Zeewolde verwezen naar de adverteerder. "U stelt vragen naar aanleiding van een 'politieke' advertentie. Politieke vragen kunt u stellen aan de afzenders van de advertentie. In deze brief volstaan wij met een feitelijke beantwoording van uw vragen". 

Een van de vragen van de ChristenUnie Zeewolde aan het college van B&W Zeewolde had betrekking op het G-gebied dat als 'een stuk groen' werd beschreven. De ChristenUnie benadrukte dat zij van mening is dat dit gebied inmiddels van grote natuurlijke waarde is geworden.

kaart met weergave van het G-gebied

Het college van Burgemeester en Wethouders reageerde als volgt op deze vraag. 

"Het huidige planologische beleid wordt vastgelegd in de beheersverordening, waarbij de huidige situatie wordt gerespecteerd. Aangezien er geen wijzigingen zijn gepland in het gebruik of de waardering van het G-Gebied, zijn er geen specifieke onderzoeken uitgevoerd naar de bestaande natuurwaarden. Het college heeft echter in het collegeprogramma 2022-2026 vastgelegd dat het G-Gebied wordt omgevormd tot een 'ontmoetingsbos', in nauwe samenwerking met de inwoners van Zeewolde. Het hoofddoel is om zowel de recreatieve functie als de natuurbeleving in het G-Gebied te versterken. Tegelijkertijd is er in hetzelfde collegeprogramma een toewijding opgenomen om in de komende vier jaar 1000 nieuwe woningen te bouwen en onderzoek te doen naar potentiële locaties voor toekomstige woningbouw."

Dit antwoord benadrukt de huidige plannen van de gemeente Zeewolde met betrekking tot het G-Gebied en benadrukt het streven om zowel de natuurwaarden als de gemeenschapsfunctie van dit gebied te verbeteren, terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan woningbouwprojecten in de regio.

lees de volledige beantwoording hier

Advertentie