Politiek

Rijk merkt Zeewolde aan als voorkeurslocatie voor een kazerne

Het ministerie van Defensie heeft het voornemen om een nieuwe kazerne inclusief oefenterrein in het midden van Nederland te vestigen. Dit deelden zij vanmiddag mede aan de Provinciale Staten:

Op deze nieuwe kazerne worden ondersteunende eenheden gehuisvest uit meerdere (bestaande) Defensieonderdelen. Deze ondersteunende eenheden, die een belangrijke schakel vormen in de operationele gereedheid, zijn nu nog verspreid gehuisvest over diverse locaties.

De afgelopen maanden heeft het ministerie van Defensie een intern onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties, waarbij is gekeken naar Defensie-eisen (bijvoorbeeld omvang, ligging en geschiktheid voor militair gebruik) maar ook naar andere factoren, zoals uitvoeringsuitdagingen en de plaatselijke impact op andere belangen (bijvoorbeeld landbouw, natuur en mobiliteit).

Rijk merkt Zeewolde aan als voorkeurslocatie voor een kazerne

De door Defensie verwachte benodigde ruimte voor de nieuwe kazerne (inclusief oefenterrein) is ongeveer 500 hectare. Het kabinet heeft het voornemen om medio 2023 tot een definitieve locatiekeuze voor de kazerne te komen. Op basis van het onderzoek is er door het ministerie een selectie gemaakt van vier mogelijke locaties. Een locatie bij de brug bij Nijkerk in de gemeente Zeewolde is door het Rijk als voorlopige voorkeurslocatie aangemerkt.

Reactie burgemeester Gorter op de bekendmaking

In een gesprek met Mannes Schoppink laat burgemeester Gerrit Jan Gorter weten dat het project een rijksinpassingplan wordt. Dat betekent dat de rijksoverheid het proces bepaalt. Hij gaat er wel van uit dat de gemeente een gesprekspartner is. De oppervlakte is om en nabij vijfhonderd hectare met het overgrote gedeelte agrarische bedrijven. Acht eigenaren zijn vanmiddag op de hoogte gesteld. Een eigenaar konden zij niet bereiken. Daar is een brief achter gelaten. Burgemeester Gorter vindt het belangrijk dat zij goed terecht komen.
Het project zal tien tot vijftien jaar duren voordat er wat gaat gebeuren. Wat dit betekent voor Zeewolde is nu ook nog niet duidelijk.

Definitieve locatiekeuze medio 2023

Het kabinet heeft het voornemen om medio 2023 tot een definitieve locatiekeuze voor de kazerne te komen.
Omdat het landsbelang betreft en daarmee een Rijkstaak is ligt de primaire verantwoordelijkheid bij het Rijk waarbij de provincie vanuit haar provinciale verantwoordelijkheden en belangen betrokken wordt.

In de brief wordt toegezegd de Provinciale Staten te informeren over en meenemen in het door het ministerie van Defensie te starten proces.

De ondernemers in de directe omgeving van de voorlopige voorkeurslocatie zijn vrijdagmiddag 2 december per brief door het ministerie van Defensie geïnformeerd en uitgenodigd voor een 'vragenuur' op 6 december.

 

Advertentie