Politiek

SATL-voorzitter Adegeest noemt Lelystad Airport ‘onhaalbaar'

“Misschien moet Den Haag eens knopen gaan tellen: Gaan we door in onze Haagse bubbel of gaan we toch eens luisteren naar de regio?” Dat zei dr. Ing. Leon Adegeest, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dinsdagavond in het LOZ-radioprogramma Zeewolde Kiest. “Vliegveld Lelystad Airport geeft een heleboel overlast en is gewoon onhaalbaar.”

SATL - hierin komen 24 actiegroepen en bezorgde burgers samen - beschikt over grote expertise op het vlak van de luchtvaart, geluid, stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht en roept de regering en haar ambtenaren op om de burgers en hun woonplezier centraal te stellen in hun beleid en handelen.

SATL-voorzitter Adegeest noemt Lelystad Airport ‘onhaalbaar'

Er is in de zomer van 2017 een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aangeboden in Den Haag en in 2020 is zelfs aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag én verduistering van bewijsstukken.

“Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat er óver hen en niet mét hen gepraat wordt.” Adegeest geeft aan dat er “op verzoek van de minister” meerdere rapporten zijn geschreven, “maar met al die adviezen is niets gedaan”. Hij heeft zelfs “het gevoel dat hier is gemanipuleerd. Er zijn eerst berekeningen gedaan op methode A, maar later kwamen er andere cijfers naar voren doordat ze aan andere knopjes hebben gedraaid. Dan heb je de boel zitten flashen.” De gedane aangifte noemt Adegeest de ultieme stap. Hij beseft dat een aangifte niet goed is voor de verstandhoudingen, maar “als je niets doet, verandert er ook niets. Hoeveel moet je spitten om de onderste steen boven te krijgen?”

Crises

In 1993 heeft de Schiphol-groep Lelystad gekocht en in de beginjaren van deze eeuw ontstond het idee voor het vliegveld, weet Adegeest. “Dertig jaar geleden was het misschien een goed idee, maar nu…. Hoeveel crises hebben we wel niet in Nederland? Als overheid moet je goed nadenken wat we echt nodig hebben. ‘Want niet alles kan overal’, is wat dat betreft een mooie uitspraak van Johan Remkes.”

SATL vierde onlangs haar vijfjarig bestaan, maar Adegeest hoopt dat het volgende lustrum niet volgemaakt hoeft te worden. “Ik hoop niet dat we ons tienjarig jubileum halen, maar dat we dan een reünie houden en terug kunnen kijken naar een succesvolle stappenperiode, waarin we de politici zover hebben kunnen krijgen dat ze de moed hebben gehad om de stekker eruit te trekken.” (foto: Edwin Hazenberg)

Advertentie