Politiek

Statenlid René Claessens (CDA) vindt boeren belangrijker dan ‘2030’

De Statenfractie van het CDA in Flevoland accepteert het kabinetsbesluit om boeren gedwongen uit te kopen niet. Statenlid René Claessens ziet veel meer in ‘gerichte aanpak’, zoals innovaties en directe steun. En als de stikstofdoelen dan in 2030 niet worden gehaald, moet het maar 2032 worden. “Wij denken dat er andere wegen zijn om hetzelfde doel uiteindelijk te kunnen bereiken”, aldus de Zeewolder christendemocraat dinsdagavond 7 maart in het programma Zeewolde Kiest (Lokale Omroep Zeewolde). Claessens wil “het eerlijke verhaal” vertellen.

Als agrariërs willen vertrekken, moet daar volgens Claessens de ruimte voor worden geboden. “Boeren zijn niet het probleem, maar de oplossing”, meent hij.

Statenlid René Claessens (CDA) vindt boeren belangrijker dan ‘2030’

Wel vindt de CDA’er dat PAS-melders te allen tijde voorrang moeten krijgen bij het verkrijgen van stikstofrechten. “De agrariërs zitten in een heel moeilijke positie, maar de politiek heeft dit probleem mede gecreëerd en moet dit dus ook oplossen”, stelt het CDA-Statenlid. “Na de PAS-melders komen natuurbehoud, bouw en economische vormen van ontwikkeling.”

In samenspraak met het waterschap willen Claessens en zijn partij dijken meer biodiversiteit geven. “Andere plantensoorten moeten er komen in plaats van allerlei soorten gras. Onze gedeputeerde Jan-Nico Appelman heeft het beleid in werking gezet nieuwe natuur te creëren. Initiatieven van onderaf zijn zeer welkom. Wel is het zo dat bodem en water leidend dienen te zijn.”

Claessens noemt het volbouwen van de Oostvaardersplassen, zoals nieuwkomer BoerBurgerBeweging wil, “totaal niet realistisch”, maar ziet een nieuwe discussie over de komst van de ecologische corridor Oostvaarderswold (ingebracht door de Partij voor de Dieren) evenmin zitten. “Je creëert er alleen maar nieuwe problemen mee en je moet er ook nog eens vruchtbare landbouwgrond voor opofferen.”

Over de ‘superkazerne’ in Zeewolde kan de provincie volgens Claessens niets zeggen. “Daar gaat het Rijk over. Als de kazerne hier komt, willen we boter bij de vis zien: verbreding van de N301 en verbetering van de Nijkerkerbrug en de OV-verbindingen. En een passend alternatief voor de betrokken boeren.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie