Politiek

Steun voor ‘overbodige motie’ over Lelystad Airport

Een meerderheid van de raadsleden van de gemeente Zeewolde heeft expliciet aangegeven tegen Lelystad Airport te zijn. Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hadden daarover een motie ingediend.

“Het is tijd om aan te geven hoe de gemeente Zeewolde tegen Lelystad Airport kijkt”, trapte Evert Ekker (Leefbaar Zeewolde) af. “Lelystad Airport voor groot luchtvaartverkeer zien wij gewoon niet zitten. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen.”

Om die reden heeft de grootste partij van Zeewolde (tien van de negentien raadsleden) samen met coalitiepartner ChristenUnie (vier zetels) een motie op papier gezet. Tamara Baas (ChristenUnie): “De beslissing ligt in Den Haag, maar wij kunnen níet laten weten wat we ervan vinden.” Zij vindt het “belangrijk om te laten weten dat we dit voor Zeewolde geen goede ontwikkeling vinden”.

Steun voor ‘overbodige motie’ over Lelystad Airport

Angela Hückriede (VVD) benadrukte dat Zeewolde “er niet over gaat” en kwalificeerde de motie als “overbodig”. Haar woorden werden onderschreven door Bouwe van der Weide (CDA) en Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde). Samee Sabur (D66) vond de motie “niet per se overbodig”, maar kon zich niet vinden in de inhoud van de motie. “Wij zijn voor het terugdringen van het vliegverkeer in het algemeen en boven Nederland en het ontlasten van Schiphol. Als openen betekent dat Lelystad Airport voor meer vliegverkeer gaat zorgen, dan zijn wij tegen. De huidige vorm van de motie draagt ertoe bij dat de deur voor een eventuele opening helemaal dicht gaat. Men weet immers niet wat de eventuele komst brengt qua elektrisch vliegen en andere voordelen.”

De motie werd uiteindelijk aangenomen met veertien stemmen voor en vijf stemmen tegen.

Advertentie