Politiek

“Stikstofuitspraak Raad van State heeft veel impact op bouwsector”

Het lag in de lijn der verwachting dat de Raad van State de zogenoemde bouwvrijstelling van tafel zou vegen, waardoor ook de bouwsector zich bij de realisering van projecten zal moeten verantwoorden op het punt van stikstofuitstoot. Nu de uitspraak er echter ligt, wordt de impact ervan des te zichtbaarder. Dat zei Hendrik Visser, die als projectleider werkzaam is in de gebiedsontwikkeling, dinsdagavond 15 november in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Beschermde planten

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kon daardoor dinsdag 2 november niet anders dan constateren dat de bouwvrijstelling niet mag worden gebruikt bij bouw- en infrastructurele projecten. De zaak was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) van milieuactivist Johan Vollenbroek tegen de Staat der Nederlanden.

“Stikstofuitspraak Raad van State heeft veel impact op bouwsector”

“Een teveel aan stikstof is voor sommige planten hartstikke goed, voor andere beschermde planten niet”, legde Visser dinsdagavond uit. “Dan komt dat natuurbeschermingsrecht in het geding. De Raad van State oordeelde dat in het Rotterdamse havengebied een bouwproject geen stikstof mag uitstoten, terwijl de minister nog vond van wel.” Volgens Visser is de uitspraak enigszins wrang te noemen. “Het ging om een project waarbij CO2 wordt afgevangen en vervolgens ondergronds in de Noordzee wordt weggewerkt, mede om de landelijke klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Daarin zit het paradoxale van de uitspraak.”

Polderwijk

Hendrik Visser is in Zeewolde vooral bekend vanwege zijn raadslidmaatschap voor de VVD (2018-2022). Al tien jaar is hij werkzaam als projectleider gebiedsontwikkeling, hetgeen hij de laatste jaren doet als zzp’er. Hij werkte op deze wijze onder meer mee aan projecten in Zeist, (vliegbasis) Soesterberg, Zaanstad, (havenbedrijf) Amsterdam en Nijkerk. “Zeg nooit nooit”, antwoordt Visser op de vraag of hij ook in zijn eigen woonplaats Zeewolde beroepsmatig actief zou willen zijn. “Ik vind het wel prettig om mijn werkzaamheden elders te hebben, zodat ik werk en privé gescheiden kan houden.” Toch volgt het vroegere raadslid de ontwikkelingen in Zeewolde nog op de voet. “Door de uitspraak van de Raad van State wordt feitelijk bij elke bouwactiviteit – en of dat nu gaat om een huis, een school, een verzorgingstehuis of de aanleg van wegen – geëist dat de stikstofdepositie tot een paar cijfers achter de komma moet worden berekend. Dat is een hele opgave en daar kunnen ook bouwwerkzaamheden in de Polderwijk mee te maken krijgen. Dat heeft ermee te maken dat wij ons vlak bij een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied bevinden, in ons geval de Veluwe.”

Op projecten waarvoor reeds een vergunning was verleend heeft de uitspraak van de Raad van State geen invloed meer, op wat nog op de tekentafel ligt of ter bespreking bij de gemeenteraad echter wel degelijk. Visser: “Er zal heel wat rekenwerk bij komen kijken. Bijvoorbeeld om hoeveel vrachtwagenbewegingen het gaat, hoeveel bouwmaterieel er af- een aangevoerd moet worden en hoe het zit met de heipalen. Met name grote bouwactiviteiten kunnen te maken krijgen met vertraging.” Direct na de uitspraak verzuchtte Bouwend Nederland reeds dat er veel te weinig experts voorhanden zijn om de stikstofuitstoot nauwkeurig te kunnen berekenen. Visser snapt dat. “Het gaat om meer dan zomaar een paar cijfers in de calculator stoppen. De betrokkene moet ook nog deskundig zijn, anders slaat de rechter straks z’n opdrachtgever om de oren dat het allemaal nattevingerwerk was geweest. Ik wil maar zeggen: heel Nederland is nu op zoek naar die mensen.”

Audio fragment(en)

Advertentie