Loading...

Info-avond Transformatieplan Sociaal Domein Op 15 oktober jongstleden was er een raadsinformatieavond over het Transformatieplan Sociaal Domein.
Dit transformatieplan is onderdeel van de programmabegroting en toelichting was nodig over de inhoud en de complexiteit van het plan.
De raad kon vragen stellen over het plan aan de portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers.
Een raadsinformatieavond is bedoeld om beeldvorming te geven aan de raad waardoor zij later in het proces een oordeel kunnen vormen en besluiten kunnen maken.
Voorzitter van deze raadsinformatieavond is Yvonne van Bruggen.

Het transformatieplan is hier te lezen.
Info-avond Transformatieplan Sociaal Domein
Watch the video

Info-avond Transformatieplan Sociaal Domein
Op 15 oktober jongstleden was er een raadsinformatieavond over het Transformatieplan Sociaal Domein.
Dit transformatieplan is onderdeel van de programmabegroting en toelichting was nodig over de inhoud en de complexiteit van het plan.
De raad kon vragen stellen over het plan aan de portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers.
Een raadsinformatieavond is bedoeld om beeldvorming te geven aan de raad waardoor zij later in het proces een oordeel kunnen vormen en besluiten kunnen maken.
Voorzitter van deze raadsinformatieavond is Yvonne van Bruggen.

Het transformatieplan is hier te lezen.