Politiek

Twee miljard voor armoedebestrijding is nog maar een begin

Hilde Palland-Mulder, sinds vier jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, was dinsdagavond te gast in het LOZ-programma Zeewolde Kiest. Ze ging met name in op het armoedebeleid, de eventuele verhoging van het minimumloon en de roep om meer gemeenschapszin.

Hilde Palland (44) is een geboren en getogen Kampense. Op Prinsjesdag droeg ze een jurk met ambachtelijk Staphorster stipwerk, dat gemaakt was door Alie Stegeman uit Rouveen. Palland zei dat ze erg hechtte aan het feestelijke en traditionele karakter van Prinsjesdag. Uiteindelijk ging het haar echter ook om ‘de inhoud’. Het kabinet mag dan demissionair zijn, een aantal in haar ogen belangrijke onderwerpen werden wel degelijk aangestipt. Armoedebeleid is zo’n onderwerp, vertelde Palland dinsdagavond.

“De circa twee miljard die het kabinet heeft uitgetrokken voor mensen met een kwetsbare beurs, zal het armoedeprobleem niet structureel oplossen,” zei het Tweede Kamerlid heel goed te weten. “Maar ik denk wel dat het een belangrijke stap is. Het is goed dat het kabinet de verantwoordelijkheid heeft genomen de begroting voor volgend jaar nog aan het parlement voor te leggen. Waarbij het natuurlijk niet de bedoeling is dat de pot al wordt verteerd, voor de kiezer straks heeft gesproken.” Volgens Palland, die voor haar partij woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, heeft ‘Den Haag’ het veel te ingewikkeld gemaakt voor een groeiende groep mensen die het moeilijk heeft. “Dan wordt er al gauw gedacht aan minima en alleenstaande moeders, maar volgens de Commissie Sociaal Minimum kan het ook gaan om ouders met kinderen en dan met name als die kinderen de tienerleeftijd hebben bereikt en naar de middelbare school gaan. Dan moeten de laptops komen en rijzen de kosten de pan uit. Onze regelingen houden daar onvoldoende rekening mee. Het is daarom heel goed dat het kabinet ouders via een kindgebonden budget extra ondersteunt.”

Palland zei eveneens blij te zijn met de verhoging van de huurtoeslag en het extra budget voor gemeenten, waardoor deze iets kunnen doen met bijzondere bijstand en vroegsignalering van mensen met financiële problemen. “Gemeenten staan veel dichter bij hun inwoners dan het Rijk. Als wij dus iets aan ze vragen, moet daar ook iets tegenover staan. Geen taken zonder knaken, dit is een kleine bijdrage daaraan.”

Begint dit jaar werd het minimumloon in Nederland versneld met 10 procent verhoogd. Dat is volgens partijen als GroenLinks, PvdA en ChristenUnie bij lange na niet voldoende om ‘bestaanszekerheid’ te garanderen. Zij kwamen reeds met concrete (minimum)looneisen. Volgens Palland kan er evenwel op verschillende manieren worden gekeken hoe je het inkomen van werknemers kunt versterken. “Dan kun je ook aan fiscale maatregelen denken, als de mensen maar meer geld overhouden in hun portemonnee. Die 10 procent verhoging was al een flinke stap, maar er moet meer gebeuren. Dan gaat het om forse bedragen en daarom vind ik het belangrijk dat ideeën eerst goed doorberekend worden. Regelingen moeten ook weer niet ten koste gaan van bepaalde werkgelegenheid. Iets roepen wat misschien wel aardig klinkt kan iedereen, maar daar schiet niemand iets mee op.”

Als echte christendemocraat wil Palland veel meer de kracht van samenleving benutten, de markt en de overheid schieten volgens haar regelmatig aantoonbaar tekort. “Het is belangrijk dat mensen een sociale omgeving hebben”, aldus de CDA’er dinsdagavond. “It takes a village to raise a child, je hebt een heel dorp, een hele gemeenschap nodig om een kind groot te laten worden. Er is veel eenzaamheid in de samenleving. Daar is zorg nodig. Wat kan het dan fijn zijn dat je een naaste in je omgeving weet. De overheid heeft de grondwettelijke taak voor een vangnet te zorgen, maar laten we de sociale context van mensen niet vergeten. Het was de laatste jaren te veel ik, er moet meer aandacht komen voor wij.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie