Politiek

Urgente huisvestingsproblemen

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft aan het college van de gemeente Zeewolde vragen gesteld ex-artikel 36, inzake huisvestingsproblematiek en uitkeringen. Uit de vragen van de PvdA/GroenLinks blijkt  dat Zeewolde een behoorlijk hoog echtscheidingspercentage kent en dientengevolge acutewoningnood wat vaak gepaard gaat met financiële problemen. 

Wanneer iemand aanspraak wil maken op een uitkering moet iemand een huisadres hebben in onze gemeente. Wanneer daarbij door wat voor situatie dan ook op straat komt te staan kan men vervolgens geen uitkering aanvragen. Inwoners komen daarmee in een vicieuze cirkel terecht waar lastig tot niet uit te komen valt. Een zorgwekkende situatie aldus Mw. van Bruggen, fractievoorzitter van PvdA/Groenlinks.

Recent is een moeder met kinderen, woonachtig in Zeewolde, op straat komen te staan zonder enig vorm van inkomsten en niet in het bezit van een vast huisadres. Als gevolg daarvan kon de desbetreffende moeder ook geen uitkering aanvragen. Via het Wmo loket is te kennen gegeven dat zij in de daklozenopvang van Lelystad of Almere terecht kon. Enige tijd geleden was het zo dat inwoners in een dergelijke situatie terecht konden bij de Stichting Noah. Deze stichting is opgeheven en een nieuwe Stichting de Ontmoeting vangt alleen noodsituaties op voor inwoners van Harderwijk of Ermelo. 

Artikel 36 vragen

PvdA/Groenlinks.wil van de gemeente weten of deze  op de hoogte  isvan dergelijke situaties in Zeewolde? Hoe kunnen wij een moeder met schoolgaande kinderen in Zeewolde naar Lelystad of Almere sturen? Kinderen hebben juist in een dergelijk lastige situatie behoefte aan een stabiele basis, het gewoon naar de eigen school kunnen gaan speelt daarbij een belangrijke rol.

Is de gemeente Zeewolde bereid voor dit specifieke geval te zoeken naar een snelle en adequate oplossing? Wat is de reden dat inwoners van Zeewolde niet terecht kunnen bij Stichting De Ontmoeting in Harderwijk? Is het mogelijk alsnog met deze stichting een contract af te sluiten? Hoe kunt u als college structureel hulp gaan bieden in dit soort situaties (huisvesting/uitkering)? In Nederland zijn diverse gemeenten waar het mogelijk is een tijdelijk briefadres aan te vragen bij de gemeente, daarmee kan iemand zonder woonadres toch recht op bijstand krijgen. Met een uitkering kan vervolgens woonruimte gezocht worden. In hoeverre bent u bereid te kijken naar deze mogelijkheid van invoering in Zeewolde?

Stanley Egger sprak over de artikel 36 vragen met Mw. van Bruggen, fractievoorzitter van PvdA/Groenlinks.

Audio fragment(en)

Interview Mw. van BruggenMw. van Bruggen

Urgente huisvestingsproblemen
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie