Politiek

Veel steun voor zelfbewoningsplicht

De redactie van Zeewolde Kiest heeft de zes partijen die in de gemeente Zeewolde meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen een tiental thema’s voorgelegd. De meest in het oog springende reacties worden naast elkaar gezet waarmee de nog zwevende kiezer zijn/haar voordeel zou kunnen doen. Het tweede onderwerp: Woningbouw en leefbaarheid.

Leefbaar Zeewolde vindt het van belang dat het “dorpse en groene karakter” behouden blijft, maar wil wel “de woningnood onder starters, vooral onder onze jongeren”, aanpakken. “De 1/3 goedkoop, 1/3 midden en 1/3 duur-verdeling wordt breed gedragen in de gemeenteraad en dat is nog steeds een prima uitgangspunt. De goede mix heeft in de bestaande wijken juist gezorgd voor de leefbaarheid.”

Veel steun voor zelfbewoningsplicht

Leefbaar denkt verder aan “het invoeren van zelfbewoningsplicht en/of een antispeculatiebeding” om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen, maar ook goedkope woningen vooral bewoond gaan worden door Zeewoldenaren die hier hun sociale leven hebben.

Voor de VVD is “het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen” prioriteit. “Wij willen de forse bouwproductie van de afgelopen jaren voortzetten. Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 250 huizen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen.” Om snel meer woningen te kunnen bouwen - de VVD pleit ook voor “Tiny Houses en kangoeroewoningen” - kiest de partij voor “de kortst mogelijke en soepele procedures voor nieuwbouw of herontwikkeling” en ze neemt “de regie bij het maken van afspraken met nutsbedrijven voor het tijdig realiseren van de benodigde aansluitingen”.

De ChristenUnie denkt aan “het antispeculatiebeding en de zelfbewoningsplicht” en vindt het belangrijk dat er woningen komen “voor onze jongeren, starters en ouderen die willen doorstromen”. De leefbaarheid zit ‘m voor de CU in hoe je ruimte inricht. “De Polderwijk is een mooi voorbeeld van hoe dat eruit kan zien”. Verduurzaming wil de partij ondersteunen “door de duurzaamheidslening in stand te houden en in te zetten op isoleren” en het idee wordt geopperd om “een potten- en pannenfonds in te stellen voor mensen die dat nodig hebben als zij overgaan van op gas koken naar elektrisch koken”.

Het CDA wil graag “tweehonderd woningen op jaarbasis” bouwen en vindt dat de verdeling van 1/3, 1/3, 1/3 gehandhaafd moet blijven om de wijken gezond te houden”. Verder stelt de partij voor “om te gaan werken met het verpachten van grond in plaats van verkoop van grond aan starters om zo de hypotheeklasten te verlagen, waardoor meer starters een woning kunnen kopen” en wil ze “dat de gemeente garant staat voor de studieschuld van starters”. Wooncorporatie zal wat betreft het CDA “vrijwillig dan wel gedwongen moeten gaan samenwerken met andere woningcorporaties”.

D66 zet in op de bouw van “250 woningen per jaar; 33% sociale huur en goedkope koop, 33% middel dure huur/koop en 33% in de hogere prijssegmenten”. De partij vindt gemengde wijken belangrijk, al kan bij een woningbouwproject “soms een hoger percentage sociale huur of sociale koop en soms wat duurder” ontstaan. D66 wil “niemand uitsluiten, dus ook niet de mensen die van buiten Zeewolde komen en hier graag willen komen wonen”, maar wel kunnen Zeewoldenaren “aanspraak maken op een starterslening”. Op het gebied van verduurzaming is er volgens D66 “nog veel winst te behalen vergroening van daken, communicatie over subsidiemogelijkheden en het energieloket”.

Actief Zeewolde wil “naar behoefte bouwen om in eerste instantie wachtlijsten weg te werken” en hanteert “de 30/30/30-regel” als leidraad. De partij hoopt in overleg te treden “met niet alleen Woonpalet, maar ook met omliggende woningbouwcorporaties” om te “kijken naar de mogelijkheden, creatief mee te denken en vooral concreet actie te ondernemen om extra huurwoningen te realiseren”. Door bestaande huurwoningen te verkopen aan starters op de woningmarkt wil Actief Zeewolde Woonpalet de ruimte geven nieuwe huurwoningen te realiseren. “Verkoop van deze huurwoningen kan alleen onder de voorwaarden van een anti speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht.”

De uitgebreide antwoorden van de diverse partijen zijn hier te lezen.

Advertentie