Politiek

Verbazing over 'bescherm-motie' Leefbaar Zeewolde

“Ik kon mijn ogen bijna niet geloven.” Wethouder Wim van der Es reageerde tijdens de raadsvergadering zeer verbaasd over de door Leefbaar Zeewolde ingediende motie over ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’.

De grootste partij van Zeewolde gaf in haar amendement, gelezen door Theun Schaaf, aan dat “De bevolking van Zeewolde beter beschermd moet worden in het geval van woningbouw bij een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteiten conform de nog in werking te treden Omgevingswet.” Hij verduidelijkte dit door aan te geven dat het college wat Leefbaar betreft de raad toestemming zou moeten vragen voor alle bouwbesluiten die niet binnen een bestemmingsplan passen.

Verbazing over 'bescherm-motie' Leefbaar Zeewolde

Van der Es: “Welke inwoner eigenlijk? De inwoner die iets niet wil, de inwoner die iets wel wil, de inwoner die hoognodig een woning nodig heeft? Ik denk dat ik weet wat u bedoelt, maar als dat zo is, zien wij dit als college als een diskwalificatie van het college.”

Schaaf gaf aan dat dit “geen microseconde de bedoeling” is geweest, maar dat er hem geluiden hebben bereikt van inwoners bij wie “toch veel woede en frustratie zit over de gang van zaken en dat zouden wij graag willen voorkomen”. Omdat geen enkele andere partij deze mening ook bleek toegedaan, trok Leefbaar Zeewolde de motie in.

Advertentie