Politiek

Verhoudingen binnen gemeenteraad Zeewolde beter dan twee jaar geleden

Het gemeentebestuur van Zeewolde is de roerige tijd die het heeft doorgemaakt weer te boven, dit zegt burgemeester Gorter. Het gemeente bestuur had te kampen met spanningen binnen de raad en een onverwachtse wending rondom het geplande mega datacenter van Meta. De gevolgen hiervan zijn niet alleen voelbaar geweest voor de betrokken raadsleden, maar ook voor de burgemeester zelf, die een leidende rol speelt in het bewaken van de eenheid binnen het bestuur.

"Deze ervaringen hebben me echt geraakt," bekent burgemeester Gerrit Jan Gorter, hij moest omgaan met het geschil binnen de raad rond het datacenter, hoewel hij niet direct bij het dossier van het datacenter betrokken was. Het was moeilijk om de verstoorde relaties na de verkiezingen van 2022 te herstellen.

Burgemeester Gerrit Jan Gorter in de studio van LOZ met Zeewolde Kiest op achtergrond

"Het was een uitdaging om de beschadigde relaties binnen de raad te herstellen en tegelijkertijd een nieuw college te leiden," voegt hij toe.

Het geplande datacenter, dat uiteindelijk niet werd gerealiseerd, veroorzaakte niet alleen onrust onder de inwoners van Zeewolde, maar leidde ook tot grote media-aandacht. "Ik heb echt veel last gehad van de negatieve berichtgeving in de media," onthult de burgemeester. Met name van de uitingen in het NRC heeft Gorter veel last gehad “Nimmer Respectvol Communiceren” dat is waar de NRC voor Gorter voor staat. “Dat is wat ze mij hebben aangedaan en misschien ook bij andere bestuurders op andere fronten in Nederland” aldus Gorter. Het was een periode van intense persoonlijke druk.

Desondanks benadrukt de burgemeester dat er vooruitgang is geboekt in het herstellen van de verhoudingen binnen de raad. "We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de sfeer en het herstellen van het onderlinge vertrouwen," zegt hij. "Ik geloof dat we nu op een betere plek zijn dan twee jaar geleden." Er is veel tijd geïnvesteerd in de nieuwe collegeleden, maar ook in gesprekken en extra bijeenkomsten met de gemeenteraad om het vertrouwen weer te versterken.

Burgemeester Gorter staat voor de ambtenaren die aan het werk zijn voor de gemeente. De wethouders die nu het college vormen zien, nu zij wethouder zijn, ook in dat zaken anders lopen dan zij in aanvang dachten. Als gemeenteraadslid beleef je de processen toch anders dan wanneer je als wethouder in het college zit of wanneer je ambtenaar bent.

Luister het interview hier terug

Advertentie