Politiek

Stemwijzer gelanceerd Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 worden twee verkiezingen gehouden. 

Commissaris van de Koning Leen Verbeek en Statengriffier Amanda Kost hebben voor de Provinciale Staten verkiezingen de Stemwijzer Flevoland gelanceerd. Ook de kandidaat-Statenleden waren hierbij aanwezig. “Elke stem maakt het verschil! Ik hoop dat wij tijdens de verkiezingen op 20 maart met elkaar laten zien dat wij trots zijn op onze provincie. Het is belangrijk dat je je stem laten horen hoe je wilt dat Flevoland verder ontwikkeld. De Stemwijzer kan je helpen om te bepalen welke partij het beste bij jou past,” aldus Leen Verbeek, Commissaris van de Koning.
Statengriffier Amanda Kost hoopt dat wederom veel Flevolandse kiezers de Stemwijzer behulpzaam vinden bij de oriëntatie op hun stem. “In 2015 waren er ruim 38.000 Flevolanders die de Stemwijzer deden. Nu reken ik op minstens 40.000, want uit recente belangrijke Flevolandse onderwerpen als Lelystad Airport en Oostvaardersplassen blijkt dat de provinciale politiek in Flevoland leeft.”
StemWijzer Flevoland komt aan die vraag tegemoet door de kiezer 28 stellingen over de provincie voor te leggen. Na beantwoording van stellingen ziet de kiezer de partijen die het dichtst bij zijn keuzes staan. Vervolgens is het mogelijk om standpunten van de partijen te vergelijken.

De Stemwijzer Flevoland is online in te vullen via www.flevoland.stemwijzer.nl. Alle informatie rondom de verkiezingen is te vinden op www.flevoland.nl/verkiezingen.

In Zeewolde kunt u  ook stemmen voor het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland, op de gemeente site verstrekt gemeente Zeewolde allerlei informatie over de verkiezingen.

Voor elke verkiezing een stempas
Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt u twee stempassen: één voor de verkiezing voor het waterschap en één voor de verkiezing van de provinciale staten. Als u wilt stemmen voor zowel de provincie als voor het waterschap, neemt u beide stempassen mee naar het stembureau. Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt u alleen een stempas voor het waterschap.U mag dan wel stemmen voor het waterschap, maar niet voor de provinciale staten.

Zonder stempas kunt u niet stemmen
Wij versturen de stempassen vóór 6 maart 2019. Als u uw stempas(sen) kwijt bent of deze niet heeft ontvangen, kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 een vervangende stempas aanvragen bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis of online via www.zeewolde.nl/verkiezingen.

Aan de balie kunt u uiterlijk 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. U moet dan een geldig identiteitsdocument tonen. Deze mag niet zijn verlopen.

Stond u op 4 februari 2019 nog niet ingeschreven in de gemeente Zeewolde?
Als u op 4 februari 2019 in een andere gemeente stond ingeschreven, krijgt u uw stempas/stempassen van de gemeente waar u toen ingeschreven stond.

Identificatieplicht
Als u gaat stemmen moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit zijn het (Nederlandse) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze identiteitsbewijzen mogen op de dag van de verkiezing, 20 maart 2019, maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat "geldig tot 21 maart 2014" of elke latere datum.

Identiteitsdocument kwijt of gestolen?
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met
1. de verklaring van vermissing die door het Publiekscentrum gemeente Zeewolde is opgesteld
2. en een ander document of pasje waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u staat.

Niet in Zeewolde op 20 maart?
Als u niet in Zeewolde bent op de dag van de verkiezing, kunt u een kiezerspas aanvragen. Dat kan zowel online als mondeling:
- Schriftelijke of online aanvraag Kiezerspas
De aanvraag kunt u online tot 15 maart doen via www.zeewolde.nl/verkiezingen. Met uw aangevraagde kiezerspas(sen) kunt u stemmen binnen de provincie Flevoland en binnen het waterschap Zuiderzeeland.

- Mondelinge aanvraag Kiezerspas
Een mondelinge aanvraag is alleen mogelijk na ontvangst van de stempassen en kan uiterlijk tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U komt dan zelf naar het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde en op vertoon van uw stempas/stempassen vraagt u een kiezerspas/kiezerspassen aan.

Let op:
- U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een volmacht heeft afgegeven.
- Een kiezerspas kan niet worden vervangen. Als u de kiezerspas kwijt raakt, kunt u dus niet stemmen!
- Ook als u gaat stemmen met een kiezerspas, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen bij het stemmen.

Niet in Flevoland op 20 maart?

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere inwoner binnen de provincie Flevoland of binnen het waterschap Zuiderzeeland een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Dit kan op de volgende manieren:

Schriftelijke of online aanvraag van een volmacht
U kunt schriftelijk (of online via www.zeewolde.nl/verkiezingen) een volmacht aanvragen bij het Publiekscentrum gemeente Zeewolde tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019.
De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen, maar wel binnen de provincie Flevoland of binnen de regio van waterschap Zuiderzeeland. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs/ volmachtbewijzen. Als u iemand hebt aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Onderhandse volmacht
Op de achterkant van de stempas staat een formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

Let op:
- vul de volmacht volledig in;
- degene die voor u stemt moet naast uw stempas ook (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een digitale scan of foto van het identiteitsbewijs zijn op een telefoon;
- degene die voor u stemt mag dit alleen doen op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat stemmen;
- als u iemand wilt machtigen voor beide verkiezingen, moet u beide stempassen omzetten in een volmacht;
- een kiezer mag niet meer dan twee volmachten per verkiezing aannemen;
- een volmacht mag niet ín het stembureau gegeven worden.

Kandidatenlijst

Voor 18 maart 2019 wordt de kandidatenlijst voor beide verkiezingen huis-aan-huis verspreid en krijgt u informatie over de locaties van alle stembureaus binnen onze gemeente.

Meer informatie over het stemmen vindt u op www.zeewolde.nl/verkiezingen

Stemwijzer gelanceerd Verkiezingen
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie