Politiek

Verwacht u in de toekomst schade door laagvliegroutes Lelystad Airport? Kom dan nu in actie!

Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is op 1 april 2015 in werking getreden. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) ondervindt een schadeclaim indienen. Het recht op vergoeding voor schade verloopt na 5 jaar.

lelystad_airport

Evert Ekker, fractielid van Leefbaar Zeewolde: ”Naar verwachting wordt eind dit jaar Lelystad Airport voor groot vliegverkeer in gebruik genomen en zullen vakantievliegtuigen van en naar het vliegveld op korte afstand en op lage hoogte langs ons dorp scheren. Voor Zeewolde Polderwijk, Horsterveld, een groot gedeelte van het buitengebied maar ook elders gaat dit voor geluidsoverlast en extra uitstoot zorgen waardoor u mogelijk wordt benadeeld, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde daalt. U heeft dan het recht om een nadeelcompensatie te claimen door de veroorzaker aansprakelijk te stellen”.

Dit is een lastig en ingewikkeld traject waarbij de indiener ook daadwerkelijk moet aantonen welk nadeel of schade er vanwege de uitbreiding van Lelystad Airport is ontstaan en waar uiteindelijk de minister beslist of er nadeelcompensatie wordt toegekend. Na 1 april 2020 vervalt echter het recht om schade te claimen tenzij u met een ‘stuitingsbrief’ aangeeft dit recht te willen behouden.

Op de website van Leefbaar Zeewolde, kunt u een ‘stuitingsbrief’ downloaden afkomstig van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Alleen uw persoonlijke gegevens toevoegen, daarna kunt u bij voorkeur de brief aangetekend versturen naar het vermelde adres bovenin de brief.


Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie