Politiek

Voorlopige uitslag Eerste Kamer Verkiezing Flevoland 27 mei 2019

Provinciale Staten van de Provincie Flevoland heeft 27 mei om 15.00 uur de stemmen uitgebracht voor Eerste Kamer. De voorlopige uitslag, zoals door commissaris van de Koning Leen Verbeek bekend gemaakt, luidt als volgt:

Logo Provincie Flevoland

Lijst

Partij

Aantal Stemmen

1

VVD

5

2

CDA

3

3

D66

3

4

PVV

4

5

SP

2

6

PvdA

3

7

GroenLinks

4

8

ChristenUnie

3

9

Partij voor de Dieren

2

10

SGP

1

11

50PLUS

2

12

Onafhankelijke Senaatsfractie

0

13

Forum voor Democratie

8

14

DENK

1

 

Totaal

41

De Statenvergadering is terug te zien via de website https://flevoland.stateninformatie.nl/

Voor meer informatie over het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat Eerste Kamerlid, verwijzen we u naar het proces-verbaal van de verkiezing op onze website https://stateninformatie.flevoland.nl/

De getelde stemmen worden verzonden aan de Kiesraad in Den Haag. De Kiesraad maakt de definitieve uitslag bekend op 31 mei om 16.00 uur.

Advertentie