Vragen over verdieping Wolderwijd

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hebben aan het college artikel 36 vragen gesteld over de verdieping van het Wolderwijd.

Gemeente Zeewolde heeft eind 2010 een aanvraag ontgrondingsvergunning ingediend met als doel de toegankelijkheid van de haven te verbeteren en het vergroten van het vaarmogelijkheden Wolderwijd ter hoogte van Zeewolde. In de oorspronkelijke vergunningaanvraag voor verdieping werd uitgegaan van 316.000m³ zand- en grondafgraving in de verdiepingvlakken als bedoeld in de situatietekening IIVR-gebied Wolderwijd. Op 31 oktober 2014 heeft de gemeente een aanvraag wijziging ontgrondingsvergunning ingediend waarmee de waterdiepte in de winvakken 4 en 5 op minimaal -2.00 meter N.A.P. uitkomt. De ontgronding is daarvoor verhoogd tot totaal 500.000m³ zand- en grondafgraving. Deze beschikking is op 28 januari 2015 door RWS afgegeven.

Bij de fracties van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie zijn berichten binnengekomen dat de vereiste minimale diepte van -2.00 meter N.A.P. in de win vakken 4 en 5 niet overal aanwezig is. Er zijn zelfs plekken waar de waterdiepte minder dan 1.20 meter is waardoor (zeil)schepen vastlopen. Hierdoor zullen (zeil)schepen deze gebieden gaan mijden en lijkt het oorspronkelijke doel daardoor niet te worden behaald.

Voor de fracties van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde zijn dit reden voor het stellen van vragen.

Lees deze hier in PDF

Advertentie