Loading...

Vuurwerk oefening in allerbelang
Vuurwerk oefening in allerbelang

De fractie van Leefbaar Zeewolde stelde op 3 december van dit jaar vragen aan het college over de vuurwerkoefenening met honden die gehouden zou worden.
Ondanks dat de oefening vanwege de verscherpte Coronamaatregelen niet meer doorgaat, reageert het college, zoals verplicht, wel op deze vragen. Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen stelt de gemeente nog wel dat het college vorig jaar niet de intentie heeft gehad om dergeljke oefeningen te voorkomen op de geplande locatie of dichtbij de kern van Zeewolde. Wel zou de politie zich net als elke andere organisatie aan de regels moeten houden.
Uit de beantwoording van de vragen werd ook duidelijk dat het niet gaat om het afgeven van een vergunning, maar om het verlenen van toestemming. Dit gebeurde 2 weken na de aanvraag van 9 november.

Doordat de aanvrager (De politie) alle benodigde maatregelen had getroffen om de overlast te minimaliseren, kon er volgens de gemeente dan ook zonder problemen toestemming worden verleend voor de oefening. Ook acht de gemeente het in alller belang om dit soort oefeningen te houden. Ook was er voor de Groene Schuur geen extra verguning nodig, omdat dit soort oefeningen blijkbaar onder de vergunning van de Groene Schuur vallen.

De complete beantwoording van de vragen kunt u hier lezen