Politiek

VVD stelt vragen over afvalinzameling

Sinds de uitbraak van de Coronacrisis zijn we als Zeewoldenaren meer thuis dan voorheen. Duidelijk is dat we met elkaar hierdoor in onze huisomgeving ook meer afval produceren. We zien dit terug in het straatbeeld. De VVD ziet meer dan volle plasticcontainers aan de weg staan en met regelmaat staan de inwoners van Zeewolde ook voor een volle ondergrondse afvalcontainer als men hun restafval weg brengt.

VVD stelt vragen over afvalinzameling

Niet onnodig de afvalinzameling belasten

Angela Huckriede, fractie voorzitter van de VVD Zeewolde geeft aan dat ze de zeewoldenaren oproepen om niet onnodig de afvalinzameling te belasten nu we meer thuis zijn, maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten dat het wel een probleem vormt dat we ons zorgvuldig gescheiden afval niet goed meer kwijt kunnen. Belasting van de openbare ruimte, zwerfvuil en onnodig bezoek van het afvalbrengstation kan het gevolg zijn.

Daarom stelt de fractie van de VVD de volgende vragen

1. Is het college bekend met de constatering van de VVD-fractie dat er door onze inwoners meer afval wordt aangeboden dan voor de Coronacrisis?
2. Heeft er recent nog overleg tussen het college en HVC over afvalinzameling in het dorp plaatsgevonden en zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
3. Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn de hinder die inwoners ondervinden als gevolg van volle, al dan niet ondergrondse, afvalcontainers in de wijken van Zeewolde tegen te gaan?

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie