Politiek

VVD: ‘Stop verkoop van ons tafelzilver’

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2020 zal de fractie van de VVD Zeewolde opnieuw aandacht vragen en haar zorg uitspreken over de uitholling van de gemeentefinanciën. Middels een motie roept de fractie het college op inzicht te geven in de financiële effecten van de overheveling van taken in het sociaal domein naar de gemeente.

De VVD Zeewolde vraagt het college op basis van een specifiek model inzicht te bieden in de financiële impact van de decentralisaties in het sociaal domein op de gemeentebegroting van Zeewolde. Een inzicht waarmee we vanuit Zeewolde ook richting het Rijk kunnen aangeven dat er sprake is van een structurele ‘weeffout’, een omissie die hoe we met elkaar in Zeewolde willen leven onder druk zet, doordat er noodgedwongen steeds minder middelen nog ter beschikking staan voor het publieke domein in algemene zin. En waardoor we inmiddels belemmerd worden in onze mogelijkheden om onze ambities waar te maken.

Lees hier de motie, mede ingediend door de fracties van Zeewolde Liberaal, PvdA GroenLinks en Christenunie.

Extra informatie over het analysemodel

Op verzoek van de Enschedese Rekeningen Commissie is door de Radboud Universiteit Nijmegen een analysemodel ontwikkeld. Het model moet in zekere zin over de gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen worden gelegd. Dan wordt duidelijk welk tekort veroorzaakt wordt door gemeentelijk beleid en welk tekort door landelijk beleid.

Met dit model vergelijk je geen appels met peren, maar appels met appels omdat alle gemeenten dezelfde analyse kunnen uitvoeren, wat leidt tot een benchmark.

Naast de informatie die dat Zeewolde oplevert, kan de output ook worden gebruikt als onderbouwing naar het Rijk dat het niet langer houdbaar is dat reserves worden aangesproken om  niet in de rode cijfers te belanden. De kosten voor het sociaal domein lopen alleen maar op waarmee steeds minder geld overblijft voor andere gemeentelijke taken.

VVD: ‘Stop verkoop van ons tafelzilver’
Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie