Politiek

Wederom vraag om aandacht voor Horsterwold aan college

Afgelopen weken is er in diverse media al aandacht geweest voor de ontwikkelingen op Horsterwold. Dit na aanleiding van uitspraken van rechters over de aanpak van de gemeente en verzegeling van huizen.

Wederom vraag om aandacht voor Horsterwold aan college

Dit laatse kon rekenen op kamervragen van PVV aan minister van Binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren. 
Maar lokaal is het ook een doorn in het oog van zeker Zeewolde Liberaal.  Waar er in het voorjaar een motie is ingediend door Zeewolde Liberaal en de overige oppositiepartijen, welke overigens geen meerderheid heeft gehaald, stelt Zeewolde Liberaal nu een aantal pittige vragen aan het college.

`Er is geen touw meer aan vast te knopen’, reageert Zeewolde Liberaal fractievoorzitter Cees Steijger naar aanleiding van enkele artikelen in De Stentor over verscherpte controles op Buitenplaats Horsterwold en de reactie van burgemeester Gerrit Jan Gorter in de krant daarop. Met een reeks zogenaamde art. 36 vragen aan het college hoopt hij duidelijkheid te krijgen.

Zeewolde Liberaal volgt de ontwikkeling van Buitenplaats Horsterwold nauwgezet en heeft de afgelopen jaren talloze vragen aan het college gesteld en voorstellen gedaan. De partij wil al jaren dat er een afdoende oplossing komt voor het recreatiepark, waardoor er gestopt kan worden met de kostbare handhaving die steeds zwaarder op de gemeentelijke begroting drukt.

Verpaupering

‘Wat ooit één van de parels van Zeewolde had moeten zijn, verpaupert zienderogen”, zegt Steijger. Er verblijven hier talloze buitenlandse arbeidsmigranten en het heeft een bijzondere aantrekkingskracht op criminelen die zich hier veilig wanen voor justitie. Een deel van de kavels ligt braak en van een duurzaam renderend recreatiepark is geen sprake. De gemeente ligt landelijk onder vuur van de Haagse politiek door de Kamervragen die zijn gesteld door de PVV over de gang van zaken en het gevoerde beleid rond Buitenplaats Horsterwold. Onlangs stelde de SP nog Kamervragen over de erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeidsmigranten op de locaties aan de overkant van de Bosruiterweg verblijven. Zeewolde Liberaal heeft naar aanleiding van deze door de FNV aangekaarte situatie, al aan het college gevraagd of deze moderne vorm van slavernij ook op Buitenplaats Horsterwold het geval is.

Streep eronder

‘Terwijl het allemaal niet nodig is’, zegt Steijger ‘als je tenminste een streep onder de zaak wilt zetten. Er moet de wil zijn om tot een duurzame oplossing te komen. Voortgaan op de ingeslagen weg van opeenvolgende colleges leidt volgens ons alleen maar tot onrust, ellende, criminaliteit, narigheid en hoge kosten. Zeewolde Liberaal wil dat het ophoudt en wel op zo’n manier dat die parel van weleer alsnog werkelijkheid wordt en het dorp, de gemeente en de eigenaren daar allen bij winnen.’

Herbestemmen

En die mogelijkheid bestaat er ook. Steijger wijst op de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen over het verblijf op vakantieparken (2018Z17636, 28 nov. 2018). Minister Kajsa Ollongren stelt onder meer dat ‘indien er aanleiding voor is, de gemeente permanente bewoning ook toe kan staan door in het bestemmingsplan alsnog een woonbestemming toe te kennen, of een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik te verlenen, mits dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en er geen regels van de provincie en het Rijk in de weg staan’. Steijger: ‘Als een gemeente echt wil, dan kan het dus gewijzigd worden.’

Oplossing voor bezuinigingen

Steijger benadrukt dat een herbestemming van de buitenplaats niet alleen een einde aan de jarenlange ellende maakt, maar bovendien zal leiden tot significante lagere handhavingskosten en additionele structurele inkomsten voor de gemeente door bijvoorbeeld; hogere OZB-inkomsten, een hogere bijdrage uit het gemeentefonds door meer inschrijvingen in het BRP, het afromen/afkopen van de waardestijging van woningen door een functiewijziging naar permanente bewoning, een regeling m.b.t de verschillen grondprijzen recreatiewoning vs. gewone woning etc. ‘In het licht van de vele miljoenen die de gemeente Zeewolde de komende jaren op de begroting tekortkomt, zou een herbestemming van Horsterwold het Ei van Columbus kunnen zijn, waardoor de noodzakelijke, maar vervelende bezuinigingen deels overbodig worden’, zegt Steijger tot besluit. 

Vragen beantwoorden

Vanuit Den Haag zijn er nog geen vragen bereikt in het gemeentehuis van Zeewolde. Dat PVV vragen in geheel eigen stijl heeft gesteld over de manier van leegruimen van woningen en de manier van handhaven moge duidelijk zijn. Hoe en wanneer de minister daar op gaat reageren moet nog blijken.

Het college van Zeewolde moet nu in ieder geval aan de slag met de vragen van Zeewolde Liberaal.

Vragen van Zeewolde Liberaal: Lees hier in PDF
Vragen van PVV aan Minister van Binnenlandse zaken: Lees hier in PDF

Foto en informatie: EZ Press

Advertentie