Politiek

Wethouder Ernst Bron enthousiast over animo bij energietransitie

Wethouder Ernst Bron was dinsdagavond te gast in het LOZ-programma Zeewolde Kiest. Hij vertelde over de energietransitie, het streven Zeewolde aardgasvrij te maken en hoe hij burgers wil enthousiasmeren de hoeveelheid restafval met minimaal één derde te verminderen.

v.l.n.r. presentator Robert Weij en Wethouder Ernst Bron

Ernst Bron dacht vorig jaar na zestien jaar raadslidmaatschap afscheid te nemen van de politiek. Toen zijn partij, de ChristenUnie, na de verkiezingen samen met Leefbaar Zeewolde een coalitie ging vormen, werd er echter met succes een beroep op hem gedaan toe te treden tot het college van B en W. Bron werd wethouder Duurzaamheid, waarbij hij onder meer verantwoordelijk werd voor zaken als energie(transitie), klimaat, milieu en afval. Een van zijn grootste taken werd de opdracht de buurtuitvoeringsplannen aan te zwengelen voor de Vissen-, Vlinder- en Wildbuurt, ten einde daar (gezamenlijk) van het aardgas af te komen. “De animo van de buurtbewoners is boven verwachting goed”, aldus Bron dinsdagavond in Zeewolde Kiest. “Op 28 juni moesten we vanwege de grote belangstelling zelfs van De Verbeelding uitwijken naar The Lux. Daar werd de aftrap gegeven. De sfeer was heel positief. Op 20 september gingen we in iets kleinere kring verder in De Verbeelding. Bewoners nemen zelf ook reeds allerlei initiatieven. Zij wilden daarom ook weten wat er mogelijk is, zowel collectief als individueel. Zo wordt er bijvoorbeeld al collectief glas voor isolatie ingekocht. Je hoeft ook niet te wachten totdat je aan de beurt bent. Je kunt zelf ook kijken waar er winst is te behalen. Een voorbeeld daarvan zijn de hittescans, waarbij je kijkt waar er warmte uit je woning verloren gaat en waar het zinvol is extra isolatie aan te brengen.” De CU-wethouder wist dinsdagavond te melden dat er zich al twaalf huishoudens hadden aangemeld voor een woningschouw. “Dat moet dan representatief zijn voor de rest van de wijk. Zo kan het gaan om een rijtjeswoning, maar ook op een hoekwoning of vrijstaand huis. De schouw moet uitwijzen welke maatregelen de bewoners kunnen nemen en wat die eventueel gaan kosten. Tijdens de volgende bijeenkomst op 8 november zullen we laten zien wat de resultaten zijn.”

Van het gas af klinkt heel ideëel (en is dat ook), toch gingen de meeste vragen tijdens de beide gehouden informatieavonden over geld. Bron snapt dat. “Dat is heel logisch. Daarom is het ook belangrijk dat mensen weten dat er een duurzaamheidslening met een lage rente is en dat het Nationaal Warmtefonds zelfs nul procent rente berekent. Juist voor mensen die het niet of moeilijk kunnen betalen, is het van belang te weten wat er mogelijk is. Wie het wel kan betalen, wordt geacht dat ook te doen. Daarom wordt je inkomen bij zo’n lening natuurlijk wel getoetst.”

Vragen tijdens de informatieavonden gingen bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden die een buurtbatterij kan bieden, maar Bron wil dat hiermee eerst meer ervaring wordt opgedaan. “Het wordt nog weinig toegepast en is daarom redelijk onbekend. Slimme software is belangrijk, zeker als je de opgeslagen energie ook weer eerlijk wilt verdelen. Je hebt ruimte nodig, maar veiligheid speelt eveneens een rol. Op de duur kan het een oplossing zijn, maar op korte termijn hebben bewezen technieken de voorkeur.”

Ten slotte zei Bron dinsdagavond zich te beijveren de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen van 144 naar 90 kg. “Draagvlak is daarvoor belangrijk, maar ook bewustwording”, aldus de ambitieuze wethouder. “Met die 144 kg zijn we een goede middenmoter, maar het kan echt veel beter. Het is zaak om zo min mogelijk afval te verbranden, waardoor de aarde ook minder opgestookt wordt. Als we niks doen zullen we steeds meer voor het afval moeten betalen. Als gemeente willen we naast de inwoners staan, maar ook samen optrekken.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie