Politiek

Wethouder Steven Scheffer (Leefbaar Zeewolde) voelt zich op zijn plek

Twee keer volgde Steven Scheffer (Leefbaar Zeewolde) Winnie Prins op als wethouder. De laatste keer was dat in november 2023. Scheffer sprong naar eigen zeggen op een rijdende trein, maar zit inmiddels goed op zijn plek. Halverwege de collegeperiode 2022-2026 maakte hij vorige week een soort tussenbalans op in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Toen Scheffer medio 2021 Prins afloste als wethouder was dat omdat laatstgenoemde een motie van wantrouwen aan haar broek kreeg. Prins kwam terug in het nieuwe college, maar haakte vanwege gezondheidsredenen vorig jaar opnieuw af. Scheffer kon gelijk vol aan de bak.

wethouder stefan Scheffer

“Ik had niet veel tijd om in te werken”, vertelde hij bij Zeewolde Kiest. “Ik moest snel op vlieghoogte komen, maar ik denk dat me dat inmiddels wel gelukt is. In de vorige collegeperiode had ik al ervaring opgedaan in het werken binnen gemeente en politiek, al heb ik nu wel andere portefeuilles.” Het vorige college bestond uit wethouders van Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en CDA, in het huidige college hebben Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie twee wethouder elk. Volgens Scheffer zijn de verschillen tussen de twee wethoudersploegen ‘niet eens zo groot’.

“Ik merkte in beide colleges dat er een team staat dat er hard aan werkt om er het beste voor het dorp van te maken. Dan moet er goed worden samengewerkt. Het gezamenlijke doel is heel belangrijk. Om een goed team te smeden moet je elkaar eerst leren kennen, waardoor je elkaar ook beter begrijpt. Ik kwam er twee keer later bij, voor mij was het vooral oppikken waar het college precies stond toen ik op de trein stapte.”

Flinke tekorten

Scheffers meest in het oog springende portefeuille is die van Financiën. Volgens de LZ-wethouder is er momenteel sprake van een soort stilte voor de storm. “We staan er als gemeente op dit moment financieel nog goed voor, maar het is de vraag is of we dat de komende jaren kunnen volhouden”, legt hij uit. “De Rijksoverheid gaat bezuinigen op de financiële middelen van alle gemeenten in Nederland. Vanaf 2026 zullen we te maken krijgen met jaarlijkse tekorten van 2,4 miljoen euro.” Scheffer noemt het beestje bij de naam, hij wil de zaak niet mooier voordoen dan hij is. “Alles is misschien relatief, het gaat toch om flinke bedragen. Het kan zijn dat we als gemeente bepaalde activiteiten zullen moeten schrappen, we kunnen in ieder geval niet voor langere termijn uit de reserves gaan leven.” Tíjdelijk reserves inzetten moet volgens Scheffer geen probleem zijn. “Als er maar een perspectief is om de zaak op langere termijn weer op de rit te krijgen, want we zullen als gemeente toch echt een sluitende begroting moeten blijven houden.” Scheffer heeft zijn hoop gevestigd op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “De VNG gaat met het nieuwe kabinet spreken over de tekorten. Er is massaal verzet vanuit het land, ik denk dan ook dat er wat mee zal worden gedaan.” Volgens de LZ-wethouder hebben gemeenten nog wel degelijk een belangrijke troef achter de hand. “Als wij voor het Rijk taken uitvoeren, maar daar onvoldoende financiële middelen voor terugkrijgen, moet het Rijk er rekening mee houden dat we bepaalde taken terug gaan geven.”

 

 

Advertentie