Politiek

Uiteenlopende onderwerpen bij terugblik wethouders in Zeewolde Kiest

De terugkeer van de maatschappelijke stage (MaS), het aanstaande theaterprogramma voor vrijwilligers, de huidige stand van zaken in het stikstofdossier en het feit dat Zeewolde nog steeds in onderhandeling is met Meta; tal van onderwerpen kwamen voorbij in het gesprek met wethouders Erik van de Beld, Winnie Prins, Ernst Bron en Helmut Hermans bij het LOZ-radioprogramma Zeewolde Kiest.

Dinsdagavond blikten zij terug op de eerste honderd dagen van hun wethouderschap. De inkt van hun aankondigingsbericht was nog niet opgedroogd de mededeling kwam van Meta dat ze afzag van verdere plannen met betrekking tot de ontwikkeling van een datacentrum. Meta is echter nog wel voor een deel eigenaar van de grond die bestemd was voor het datacentrum. “Wij zijn nog steeds met Meta in onderhandeling om te kijken wat er met die grond zou kunnen gebeuren”, gaf Hermans aan.

Uiteenlopende onderwerpen bij terugblik wethouders in Zeewolde Kiest

Diverse partijen hebben bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. “De Raad van State behandelt dat alsof het bestemmingsplan door zou gaan. Die procedure loopt nog.” Wanneer de Raad van State het bestemmingsplan ongeldig verklaard, veegt ze niet alleen de 166 hectare van Meta, maar ook het ‘Zeewolder deel’ van 35 hectare van tafel. “Maar we zijn nu aan het kijken of we die twee kunnen splitsen, waardoor onze ontwikkelingen wel door kunnen gaan.” En wat wil de gemeente dan? “We willen hoogwaardige technologische bedrijven, om uiteindelijk het aantal forensen te beperken.”

Landelijk heeft het stikstofdossier een tijd het nieuws gedomineerd. Wethouder Ernst Bron gaf aan dat er landbouwakkoord mét de boeren moet komen. “Er moet perspectief zijn voor agrariërs.” Maar daarvoor wordt er ook medewerking van boeren verwacht. “Zij weten vaak het best wat kan en wat niet kan.” De gemeente speelt daar wel een rol in. “Wij zijn in gesprek met LTO en brengen ook bezoeken aan agrarische bedrijven. Daarin zien we veel ondernemerschap en innovatief bewustzijn.”

MaS-stage

Wethouder Erik van de Beld onthulde in Zeewolde Kiest dat de maatschappelijke stage (MaS) terugkeert. Een MaS-stage, voor iedere leerling in de tweede, derde of vierde klas van de middelbare school, bestaat uit dertig uren vrijwilligerswerk. “We zijn blij dat we voor de leerlingen een convenant gaan sluiten voor die maatschappelijke stage, zodat ze leren om zich in te zetten voor het dorp. Bij de MAS-stage leren ze in een heel andere omgeving de handen te gebruiken.”

Leerlingen doen ervaring op en wanneer daar nieuwe vrijwilligers uitkomen, snijdt het mes aan twee kanten, weet ook wethouder Winnie Prins. Over twee weken worden de bestaande vrijwilligers weer in het zonnetje gezet. “Onze welzijnsmedewerkers organiseren een theaterprogramma, waar alle vrijwilligers voor worden uitgenodigd. Als dank voor wat ze doen.”

Woningen

Als wethouder van wonen, economie en ruimtelijke ontwikkeling gaf Helmut Hermans ook aan dat Zeewolde in de komende vier jaar duizend woningen wil gaan bouwen. Daartoe behoren ‘goedkope’, middeldure en dure woningen. Hermans zegt dat er vastgehouden wordt aan de 1/3 goedkoop, 1/3 midden en 1/3 duur-verdeling, maar “de eerste twee gaan we wat naar voren trekken om daar wat meer volume in te kunnen produceren”, omdat “de behoefte het grootst is in die twee klasses”.

Advertentie