Politiek

Winnie Prins ziet nieuwe wethoudersrol wel zitten

Leefbaar Zeewolde zal met liefst tien van de negentien zetels een grote rol spelen in het plaatselijke beleid voor de komende jaren. Partijvoorzitter Winnie Prins ziet deze verkiezingsuitslag als “een uitdaging om nu een keer te stoppen met al het gedoe in de raad en nu een keer met negentien democratisch verkozen gemeenteraadsleden aan de slag te gaan voor Zeewolde”.

Winnie Prins was bij de gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor Leefbaar Zeewolde. Op Tom Zonneveld en Tamara Baas (fractievoorzitters van respectievelijk Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie) na vergaarde zij echter de meeste stemmen.

Winnie Prins ziet nieuwe wethoudersrol wel zitten

In Zeewolde Kiest geeft ze aan te hebben overwogen een lange neus te trekken, aangezien ze door de vorige gemeenteraad in de zomer van 2021 nog werd weggestemd als wethouder. “Ja, dat heb ik stiekem heel even gedacht. Maar dit is natuurlijk een andere realiteit.”

Leefbaar Zeewolde is gegroeid van vijf naar tien zetels. De partij is tegen de komst van het datacenter, tegen bouwen in het bos en tegen Lelystad Airport, maar waar is Leefbaar Zeewolde voor? “Wij zijn voor participatie en het meenemen van inwoners.” Gezien het feit dat de partij nu de absolute meerderheid heeft, kan zij alleen regeren. Maar Leefbaar wil er graag nog een tweede partij bij. Prins lijkt al te verklappen welke, wanneer ze hint op twee akkoorden. “Ik denk dat we twee akkoorden moeten sluiten: één raadsakkoord, waarin we alles beschrijven waar we het met z’n allen over eens zijn en een coalitieakkoord, waarin de ChristenUnie en wij het eens zijn over een aantal bijzondere onderwerpen.”

Eén daarvan is het datacenter van Meta, maar ook het niet bouwen in het bos is wat betreft Leefbaar een belangrijk item. Prins is voor “een ontmoetingsbos, wellicht wat aangepast aan de wensen van deze tijd”, maar wil daar wel over in gesprek met de inwoners “om met z’n allen te kijken wat voor moois we daar neer kunnen zetten”.

Namens Leefbaar Zeewolde hebben vijf leden bij de kandidatencommissie aangegeven in een nieuw college wel wethouder te willen worden en Winnie Prins is daar één van. “Ja, dat zou ik wel leuk vinden. En dan vol op de participatie gaan."

Advertentie