Politiek

Zeewolde krijgt volgend jaar nieuwe Motiemarkt

De motiemarkt keert in 2023 terug op de agenda. Dat is de unanieme wens vanuit de gemeenteraad van Zeewolde. Tijdens de Algemene Beschouwingen legde Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde) uit dat de raad deze graag eens in de twee jaar wil organiseren.

Op 5 oktober 2021 werd in het gemeentehuis de eerste motiemarkt gehouden en daar kijkt eenieder positief op terug, weet Zonneveld. “Er was echter nog geen geld gereserveerd voor de eerstvolgende motiemarkt in 2023. Daarom dient onze fractie, net als alle andere partijen in de raad, het amendement ‘uitwerking en financiering motiemarkt’ in, waarmee we geld reserveren en de lessen van de eerdere motiemarkt meenemen voor de volgende.”

Zeewolde krijgt volgend jaar nieuwe Motiemarkt

Tijdens de motiemarkt krijgen bewoners de gelegenheid ideeën te pitchen aan de gemeenteraad die volgens hen zorgden voor een socialer, veiliger of levendiger Zeewolde. De raad wil de motiemarkt eens in de twee jaar houden en daar dan vanaf 2025 € 50.000,- voor reserveren in de programmabegroting. Eenzelfde bedrag is in 2023 te verdelen, maar wordt voor dat jaar onttrokken aan de algemene reserve.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie