Politiek

ZL in de bres voor spoedzoekers

‘Zeewolde Liberaal roept het college van B&W op om haast te maken met het creëren van mogelijkheden voor tijdelijke opstapwoningen. Er is al jaren een grote behoefte aan tijdelijke woningen voor mensen in een kwetsbare positie. Inwoners die om allerlei redenen met spoed woonruimte nodig hebben, maar die door de krapte op de woningmarkt niet snel genoeg een woning kunnen krijgen en daardoor in de knel komen.

Zeewolde Liberaal in de bres voor spoedzoekers

‘Er is een toenemende vraag naar tijdelijke woningen van bijvoorbeeld mensen na scheiding, bijstandsgerechtigden, starters/jongeren, werklozen, vergunninghouders, ‘verwarde personen’ en AOW’ers zonder pensioen’, dat staat eindelijk zwart op wit in de nieuwe woonvisie’, zegt Rob Smeets, fractievoorzitter van Zeewolde Liberaal. ‘Géén verrassing overigens’, vervolgt Smeets, ‘de noodzaak van tijdelijke woonruimte is ons al jaren duidelijk, maar het blijkt tot nu toe erg lastig om dat voor elkaar te krijgen.’

‘Maar wat koopt of huurt de spoedzoeker nou voor deze terechte constateringen in de woonvisie’, vraagt Smeets zich af, ‘de woonvisie bouwt geen huizen en in een woonvisie kun je al helemaal niet wonen.’ Daarom zal Zeewolde Liberaal bij de aankomende raadsvergadering het college van B&W oproepen om nu echt haast te maken met het creëren van mogelijkheden voor tijdelijke opstapwoningen.

‘En daar zijn talloze oplossingen voor te bedenken’, geeft Rob Smeets aan, ‘maar wij worden best wel enthousiast van de instapklare woningen die in Nijkerk zijn neergezet.’ Een vernieuwend woonconcept waarbij verplaatsbare huizen voor eenpersoonshuishoudens op (nog) niet gebruikte gronden worden geplaatst. De gemeente Nijkerk heeft daartoe, in samenwerking met de woningbouwvereniging en bedrijfsleven, het initiatief genomen.

‘En dat zien wij graag ook in Zeewolde gebeuren', maakt Smeets duidelijk, ‘het bouwen van dure woningen is nou eenmaal lucratiever voor ontwikkelaars dan dit soort projecten. Maar de behoefte aan tijdelijke woonruimte is er niet minder om en daar kan de gemeente wat ons betreft best een handje in helpen.’

Advertentie