Politiek

Zeewolde Liberaal stelt technische vragen over sportcomplex het Baken

Naar aanleiding van de raadsinformatieavond op 14 maart jl. waar wethouder Suithoff en dhr. Onder van Straman Management en Advies een toelichting hebben gegeven op de stand van zaken inzake de nieuwbouw en renovatie van sportcomplex Het Baken, heeft Zeewolde Liberaal een aantal technische vragen gesteld.

Zwembad

Zo wil Zeewolde Liberaal weten of het juist is geconcludeerd dat het gehele zwembad, waaronder de entree, de kleedkamers, de technische ruimte, beide bassins en de horecagelegenheid, volledig wordt gesloopt en helemaal nieuw wordt gebouwd en hoe zich dit dan ook verhoudt tot het raadsvoorstel wat in juni in 2018 is aangenomen. Daarnaast is ook de vraag gesteld wat de gevolgen zijn voor de investeringskosten en op de begrotingslasten zoals deze nu gepresenteerd zijn.

Renovatie sporthal

Over de renovatie van de sporthal zijn er soortgelijke vragen. Waarbij er onder andere ook wordt gevraagd of het inderdaad juist is dat de zaal voldoet aan de eisen van de NOC*NSF.

Tot slot vraagt Zeewolde Liberaal zich af of volledige nieuwbouw toch niet meer voor de hand ligt en welke voor- en nadelen daar aan kleven ten opzicht van het voorgelegde scenario.

In de PDF staan de volledige vragen die Zeewolde Liberaal heeft gesteld.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie