Regionieuws

2,99 terawattuur duurzame energie per jaar opgewekt in Flevoland

Flevoland wekt op dit moment 2,99 terawattuur (TWh) duurzame energie per jaar op. Dat is meer dan de helft van de 5,81 terawattuur die de regio wil opwekken in 2030.

Dat staat in de tweejaarlijkse voortgangsnotitie van de regio over de Regionale Energie Strategie (RES). Gedeputeerde Jop Fackeldey:  “Als voorzitter van de RES Regio Flevoland denk ik dat we met zijn allen trots kunnen zijn op dit resultaat. Niet alleen als het gaat om de productie van hernieuwbare energie en de bijdrage die we daarmee leveren aan het nationale doel, maar vooral omdat de RES zich in mijn ogen door ontwikkelt tot een effectief, betrokken en gedreven samenwerkingsverband. Samen gaan we onze doelen halen!”

duurzame zonnepanelen

Er zijn in 2019 voor de RES 1.0 afspraken gemaakt om met bestaande plannen voor wind- en zonne-energie een bijdrage te leveren aan het landelijke doel van 35 TWh in 2030.  Hiervan is inmiddels al 2,99 TWh gehaald. De bijdrage van Flevoland is ongeveer 5 procent van het totale energieverbruik in Nederland. De rest van het doel kan ook behaald worden voor 2030. Hiervoor zijn onder andere de ontwikkeling van Windplan West en een mogelijke groei van zonneparken al opgenomen.

Afspraken

Er hoeven voorlopig nog geen nieuwe plannen gemaakt te worden om het doel voor 2030 te halen. Wel wordt er al gekeken naar wat gedaan moet worden om Flevoland in 2050 helemaal CO2-neutraal te maken. De eerste stappen daarvoor zullen een plekje krijgen in de RES 2.0.

Flevoland als RES-regio

Flevoland is één van de 30 regio’s van de Regionale Energie Strategie (RES).

Deze RES-regio is een nauwe samenwerking van de Flevolandse gemeenten; Lelystad, Almere, Urk, Zeewolde, Dronten, de Noordoostpolder en de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast doen netbeheerder Liander, de woningcorporaties, de gemeentelijke energieloketten, het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF), Natuur & Milieufederatie en andere Flevolandse maatschappelijke partners mee.

Advertentie