Regionieuws

27 juni gebiedsbijeenkomst voor Flevoland over uitbreidingsplannen Defensie

Vandaag heeft het kabinet de Nota van Antwoord vastgesteld en openbaar gemaakt. Defensie geeft hierin antwoord op de inbreng van burgers en bedrijven die op de uitbreidingsplannen van Defensie hebben gereageerd. Voor Zeewolde zijn nog steeds de drie onderzoekslocaties voor ondersteunende diensten in beeld.

Defensie zoekt naar ruimte binnen Nederland. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie brengen zij in kaart welke ruimte de krijgsmacht nodig heeft en nodig denkt te hebben in de toekomst. Er is behoefte aan fysieke ruimte, zoals kazernes en oefengebieden. Hiervoor zijn verschillende locaties in beeld, waaronder dus drie onderzoekslocaties voor ondersteunende diensten in de gemeente Zeewolde. Defensie gaat deze drie locaties nu nader onderzoeken. Zij kijken onder andere voor de milieueffectrapportage naar de omgeving, milieu, geluid en natuur.

Foto van militairen aan het oefenen

Defensie legt verschillende locaties in Nederland naast elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De uitbreidingsplannen van Defensie zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze is in december 2023 openbaar gemaakt. In de NRD staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Op dit plan konden burgers en bedrijven tot 12 februari 2024 reageren. Er kwamen ruim 2.200 reacties binnen. Ook de gemeente Zeewolde heeft een zienswijze ingediend. De antwoorden op deze zienswijze zijn nu openbaar.

Vliegveld Lelystad

Lelystad Airport is bij Defensie in beeld als een van de mogelijke locaties voor de F-35 straaljager van de Koninklijke Luchtmacht. Dit kan gevolgen hebben voor het luchtruim boven Zeewolde.

Gebiedsbijeenkomst

Gemeente Zeewolde hecht waarde aan een zorgvuldig proces met inwoners en ondernemers van Zeewolde. Daarom attendeert de gemeente op de bijeenkomst die Defensie organiseert op donderdag 27 juni 2024 in de provincie Flevoland. Opgeven kan via de website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/informatiebijeenkomst

Meer informatie

Het proces om te komen tot de juiste locaties voor uitbreiding is een proces dat uitermate zorgvuldig zal worden doorlopen. Hier heeft het college van Zeewolde Defensie ook uitdrukkelijk om verzocht. Kijk voor meer informatie op defensie.nl/ruimtevoordefensie

 

Advertentie