Regionieuws

30 dagen vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest

Jaap lodders in gesprek over 30 dagen vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest

Naar aanleiding van de door de minister ingestelde ophok plicht en vervoers verbod voor dieren, mest en eieren sprak Robert Weij met de heer Jaap Lodders, voorzitter van de LTO Zuidelijk Flevoland.

De heer Lodders ging uitgebreid in op de ontstane situatie rondom het biologisch bedrijf met twee stallen waar de vogelgriep is geconstateerd.

"het heeft grote impact op de ondernemer. aldus Jaap Lodders. In één stal vertoonden de hennen verschijnselen van vogelgriep. Monsters zijn getest en positief bevonden op HPAI serotype H5. Naar aanleiding van deze besmetting zijn de gebruikelijke Europese en nationale maatregelen getroffen. Dat betekent dat alle pluimvee op de houderij is gedood en dat de karkassen worden vernietigd

Tevens is er een beperkingszone ingesteld met alle bijbehorende maatregelen, waaronder een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. In een straal van 1 km bevinden zich geen andere pluimveebedrijven; in een straal van 3 en 10 km rondom de besmette houderij liggen 6 resp. 9 bedrijven. 

Vogelgriep in Nederland

Hoogpathogene vogelgriep in Nederland en Europa In de zomermaanden was het relatief rustig, hoewel er wel enkele meldingen zijn geweest van besmette wilde vogels, ook in Nederland. Dit duidt erop dat het vogelgriepvirus gedurende de zomer waarschijnlijk aanwezig is geweest in wilde vogelpopulaties in Europa. De laatste week zijn besmette wilde vogels gevonden in Duitsland en dit weekend is er een uitbraak gemeld van een besmetting op een pluimveebedrijf.

Ook is een uitbraak geweest op een kleinschalige houderij in Estland en een uitbraak in Italië. Gisteren werden ook vondsten van dode vogels in noord Nederland gemeld. Deze zijn aangeboden voor nader onderzoek. Deskundigengroep dierziekten In augustus heeft de deskundigengroep dierziekten de situatie beoordeeld en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, beoordeeld als matig. Eind september schatten deskundigen van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) het risico van besmetting van een pluimveebedrijf in Nederland ook in als matig (WBVR, september 20211). Voor mij waren de recente ontwikkelingen in Europa en de op gang gekomen vogeltrek redenen om de deskundigengroep dierziekten opnieuw te vragen om een risicobeoordeling.

Audio fragment

Jaap Lodders, voorzitter van de LTO Zuidelijk Flevoland.

Advertentie