Regionieuws

33,4 miljoen euro voor Flevolands platteland

Provinciale Staten van Flevoland stelden woensdag 13 december 2023 de subsidieverordening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Flevoland vast. De provincie mag tot en met 2027 € 33.471.183 inzetten in Flevoland. Met dit budget versterkt de provincie het landelijk gebied en toekomstbestendige landbouw. De bedoeling is dat de eerste subsidieregeling vanuit provincie

Flevoland in het voorjaar van 2024 opent. De provincie gaat nu samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de slag om de provinciale subsidies voor te bereiden. Houd flevoland.nl/glb in de gaten voor meer informatie. Naast de provinciale subsidies, zijn er al landelijke subsidies beschikbaar via rvo.nl.

De Europese Unie (EU) stelt geld voor de landbouw beschikbaar via het GLB. Tussen 2023 en 2027 is er landelijk ongeveer € 4,7 miljard aan GLB-subsidies beschikbaar. Een deel van dit geld is bedoeld voor Flevoland.

De subsidies zijn bedoeld voor innovaties, samenwerking voor gebiedsontwikkeling, bedrijfsmodernisering en verduurzaming van de landbouw. Boeren en tuinders, natuur-en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen bij de RVO en bij de provincie.

Aan de slag met provinciale subsidies

Gedeputeerde Harold Hofstra reageert op het besluit van Provinciale Staten: “Ik ben erg blij dat we de transitie van de landbouwsector in Flevoland financieel steunen en ontwikkelen, naar een

toekomstbestendige landbouw. Hierbij worden ook de biodiversiteit, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen versterkt. Zo blijven we ook in de toekomst de koploper in de landbouwsector.”

 

Waarom GLB

In het GLB werkt Nederland en dus ook Flevoland aan toekomstbestendige landbouw. Aan veerkrachtige bedrijven, gezonde natuur en een leefbaar platteland. Het GLB biedt een groot aantal subsidies en andere instrumenten voor initiatieven die hieraan bijdragen. Want er komen in deze tijd heel veel veranderingen en uitdagingen af op boeren en andere bewoners van het platteland. Denk aan natuur, bodem-, water- en luchtkwaliteit. Het GLB concentreert zich op een belangrijk onderdeel van die uitdagingen. Zo draagt het GLB bij aan de oplossingen voor de grote opgaven in het landelijk gebied.

Advertentie