Regionieuws

Aanneemovereenkomst voor renovatie verpleegafdelingen St Jansdal

Met het zetten van de handtekeningen onder de aanneemovereenkomst bezegelden ziekenhuis St Jansdal, Goossen Te Pas en Unica op dinsdag 12 september 2023 de verdere bouwplannen van St Jansdal.

Na de oplevering van bouwdeel Zuid in november zijn de verpleegafdelingen aan de beurt. St Jansdal gaat deze afdelingen grondig renoveren. Om de renovatie mogelijk te maken wordt ook een nieuw gedeelte aan het gebouw toegevoegd. Hiermee wordt de renovatieperiode overbrugd. Na de renovatie krijgt het nieuwe gedeelte een vaste bestemming. 

De renovatieplannen zijn niet nieuw en maken onderdeel uit van het masterplan Harderwijk. Waarmee St Jansdal werkt aan een toekomstbestendig ziekenhuis. Het proces kent een jarenlange voorbereiding en meerdere uitstelmomenten. Ook de samenwerking met Goossen Te Pas en Unica is niet nieuw. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de bouw van bouwdeel Zuid (een gebouw met vier verpleegafdelingen en twee kantoorvleugels). Partijen zijn dus goed bekend met elkaars werkwijzen. 

Ondertekening door Dinand Van den Berg, directeur bij Goossen Te Pas en Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur St Jansdal

De renovatie van de verpleegafdeling vraagt de komende jaren veel van de organisatie, omdat het ziekenhuis gewoon door moet kunnen draaien. Ook patiënten kunnen tijdelijk te maken krijgen met overlast. Al spant het ziekenhuis zich in om die tot het minimum te beperken. Met de verbouwing zet het ziekenhuis een mooie stip op de horizon: een ziekenhuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd en toekomstbestendig is. Na de renovatie is er meer privacy voor patiënten, doordat we één- en tweepersoonskamers bouwen. Ook duurzaamheid is een belangrijk element in de renovatie. Er is nadrukkelijk gekozen voor duurzame materialen en hergebruik waar mogelijk. Daarom wordt ook niet alleen de binnenkant van het gebouw gerenoveerd, maar wordt ook de buitengevel vernieuwd.

In november wordt het nieuwe bouwdeel Zuid en de gerenoveerde afdeling 1 Noord in gebruik genomen. Een feestelijk moment voor het ziekenhuis. De daarop volgende renovatie van het beddenhuis en het nieuwe bouwdeel start in december 2023 en gaat ongeveer drie jaar duren.

Advertentie