Regionieuws

Aanpassing openingstijden spoedpoli in Lelystad , proef uitbreiding zorg: Zaterdagmiddag mogelijkheid voor röntgenfoto’s

Vanaf 1 juni is de spoedpoli geopend tot half 6. Na 17.30 uur en in de weekenden kunnen de inwoners uit de regio, na verwijzing door de huisartsenpost, terecht op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Harderwijk of Almere. Ziekenhuis St Jansdal heeft deze beslissing genomen na evaluatie van het gebruik van de huidige spoedpoli in Lelystad en vanwege de noodzaak door medewerkers schaarste. Het uitgangspunt van het St Jansdal is en blijft om samen met onze partners kwalitatieve zorg te bieden in de hele regio, met optimale inzetbaarheid van middelen en medewerkers. De kwaliteit van de spoedzorg in Lelystad zal door deze maatregel geborgd blijven. 

Weinig patiënten in de avonduren

’s Avonds melden zich gemiddeld 1-2 patiënten op de spoedpoli. Daarvoor moeten 5 zorgprofessionals klaar staan. Dit is niet houdbaar. Daarom is de keus gemaakt om de openingstijden te wijzigen. Dat betekent dat patiënten met een eenvoudige spoedzorgvraag in de avond en in het weekend telefonisch contact kunnen blijven opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0900 - 333 6 333 (bij levensbedreigende situaties belt men altijd 112). Wat verandert is dat patiënten die ’s avonds na een bezoek aan de huisartsenpost aanvullend onderzoek of zorg nodig hebben, doorgaan naar de spoedeisende hulp in Harderwijk of Almere.

Meer zorg, minder middelen

Leonie Boven, voorzitter Raad van Bestuur geeft aan: “De zorg verandert. Er zijn meer patiënten met complexe zorgvragen en er is een toenemend tekort aan zorgmedewerkers. We hebben ons daarom de vraag gesteld hoe we de zorgbehoeften van de inwoners van onze gehele regio zo goed mogelijk in balans kunnen brengen met de beschikbaarheid van medewerkers. Concreet voor de spoedpoli in Lelystad hebben we zorgvuldig onderzocht of de aanpassing in openingstijden verantwoord is. Dat is het geval. Tijdens dit proces hebben we nauw overleg gehad met onder andere de medezeggenschapsraden, de ambulancedienst en de huisartsen. Samen met onze partners blijven we kwalitatief goede spoedzorg bieden voor de inwoners van Lelystad en omgeving.” 

Spreiding van het zorgaanbod

St Jansdal biedt een ander zorgaanbod in haar beide hoofdvestigingen Lelystad en Harderwijk. In Harderwijk ligt de focus op de complexe spoedzorg in de regio. Daar zijn alle specialismen als vervolgzorg aanwezig en is een IC en OK-complex voor urgente operaties. In Lelystad is overdag een spoedpoli beschikbaar en kan men overdag terecht voor planbare zorg. Denk hierbij aan spreekuren, diagnostiek en planbare operaties zoals een heup- of knieoperatie. De gewijzigde openingstijden van de spoedpoli passen hierbij. St Jansdal zet ook nadrukkelijk in op samenwerking met andere partners in de regio om samen in de zorgvraag te kunnen voorzien. 

Streven naar de beste zorg in de hele regio

Leonie Boven: “We begrijpen dat de inwoners van Lelystad belang hechten aan de beste zorg binnen handbereik. De beperking van de openingsuren van de spoedpoli kan daardoor aanvoelen als een verschraling. We willen echter iedereen op het hart drukken dat we alles op alles zetten om voor elke inwoner in de hele regio de beste zorg te kunnen blijven bieden. 

Proef uitbreiding dienstverlening in Lelystad

Om de beste zorg te kunnen blijven bieden, start er een proef om de dienstverlening in Lelystad uit te breiden. In samenspraak met de huisartsen in Lelystad is besloten om vanaf september de radiologieafdeling op zaterdagmiddag te openen voor röntgenfoto’s. Dat is nu niet het geval. Het voordeel hiervan is dat de huisarts sneller kan vaststellen of een patiënt een breuk heeft en de patiënt daardoor sneller weet waar hij of zij aan toe is.”

 

Advertentie