Regionieuws

Aantal grote grazers terug naar 1.100 dieren

De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 1.100 dieren. Op 11 juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten. Voor de uitvoering van dit besluit heeft zij zich onder andere laten adviseren door de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze raad adviseert om de paarden af te vangen en te herplaatsen in andere gebieden. Bij de edelherten zou herplaatsing te veel stress opleveren. De raad adviseert om de populatie door afschot te verkleinen. Staatsbosbeheer krijgt hiervoor de opdracht en moet daarbij rekening houden met de bronsttijd. Dit betekent dat niet eerder dan eind oktober gestart zal worden met afschot. De heckrunderen blijven op het huidige aantal.

Hoeveel edelherten er precies afgeschoten moeten worden is nog niet bekend. Naar het advies van de commissie Van Geel gaat het afschot gaat door totdat er 490 edelherten over blijven. In oktober is er een telling van het aantal dieren in de Oostvaardersplassen. Dan wordt duidelijk hoe snel de populatie afgelopen lente en zomer is gegroeid.

Herplaatsen paarden

Uit een eerste verkenning door de Wageningen Universiteit blijkt dat alle paarden een nieuw onderkomen kunnen krijgen. De sociale samenstelling van de groep paarden is de afgelopen maanden zorgvuldig onderzocht. Zo is het mogelijk om de sociale verbanden die er zijn, zo veel mogelijk in stand te houden. Merries en veulens blijven bij elkaar. De komende tijd zal een vangkraal gebouwd worden waar de paarden opgevangen worden en bijgevoerd tot ze in kleine groepjes in het komend voorjaar naar de plaatsen van bestemming worden gebracht.

Anticonceptie

De provincie heeft ook laten onderzoeken of anticonceptie een middel kan zijn om het aantal grote grazers terug te brengen. Professor Stout van de Universiteit Utrecht heeft aangegeven dat dat op korte termijn geen geschikte methode is. Hij wil wel onderzoeken of het over een langere periode een oplossing kan zijn.

Planning

Staatsbosbeheer krijgt de opdracht om met de afschot van edelherten te beginnen zodra de bronsttijd is afgelopen. In de praktijk betekent dit dat eind oktober begonnen kan worden. Het afschot duurt totdat er 490 herten overblijven. Gedurende de periode dat afschot plaatsvindt, wordt er extra op toegezien dat bezoekers zich niet begeven in de niet voor publiek toegankelijke delen.

 

Grote grazers Oostvaardersplassen
Advertentie