Loading...

Actiegroepen willen nieuwe milieueffectrapportage Lelystad Airport

Volgens enkele actiegroepen deugt er weinig van de milieueffectrapportage die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport.
De werkelijke geluidshinder is volgens de actiegroepen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld, aldus de actiegroepen.

Ze baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op tekortkomingen in de rapporten over geluidsoverlast. In dat rapport wordt o.a. gesteld dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten. De actiegroepen, verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, willen nu eerst een rekenmodel dat wél betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en dán pas openstelling van Lelystad Airport.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei onlangs een nieuwe MER niet nodig te vinden omdat het verschil tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder niet ongebruikelijk hoog is.

Tegen de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad is veel weerstand. Veel mensen vrezen geluidsoverlast. Het vliegveld moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen.