Regionieuws

Afronding succesvol Fonds Leefbaarheid

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Hannekes Pluktuin1 in Biddinghuizen op vrijdagmiddag 1 maart zette gedeputeerde Harold Hofstra alle aanvragers van de 2e ronde van het Fonds Leefbaarheid in het zonnetje. Hij reikte ook de cheques uit aan de ‘winnende’ initiatieven.

Wijngoed Wilgenhorst
Foto: Wijngoed Wilgenhorst

De initiatiefnemers krijgen de subsidie om de leefbaarheid in het landelijk gebied te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de onderlinge band binnen een dorp of gebied te versterken en/of om het Flevolandse platteland aantrekkelijk te maken én te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Met deze uitreiking wordt ook de subsidieregeling afgesloten. Het Fonds Leefbaarheid heeft in 2 rondes aan 23 initiatieven in totaal 1.725.000 euro uitgekeerd voor de leefbaarheid van het platteland.

Gedeputeerde Harold Hofstra blikt ook vooruit, “met zoveel goede voorstellen om de leefbaarheid te verbeteren kijken we zeker naar een vervolg op het Fonds Leefbaarheid. Ik zie dat er veel energie en initiatieven zijn onder de bevolking en zou het fantastisch vinden als we dit in een volgende collegeperiode ook blijven ondersteunen. Daar wil ik mij graag hard voor maken. Onderlinge verbondenheid is belangrijk voor de toekomst van het landelijk gebied in Flevoland!”

 Terug- en vooruitblik op het Fonds leefbaarheid:
 Het fonds is 2 jaar geleden ingesteld om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het platteland van Flevoland, door hier de sociale binding en de economische ontwikkeling te stimuleren. Na een succesvolle eerste ronde waar 9 initiatieven subsidie kregen met een totaalbedrag van bijna € 700.000, is voor de 2e ronde besloten om meer en kleinere projecten te honoreren. Het maximaal beschikbaar te stellen bedrag per aanvraag werd daarom verlaagd van 0,5 miljoen euro naar 175.000 euro. De 14 aanvragen van de 2e ronde ontvangen in totaal een bedrag van € 982.064,43. Een onafhankelijke commissie van deskundigen adviseerde het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de toekenning.

In Zeewolde ontving Wijngoed Wilgenhorst een bedrag van € 71.511 vanuit het fonds.


*Foto uitreiking Leefbaarheidsfonds: Fotostudio Wierd

Advertentie