Subsidie voor Amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen, subsidie

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen, ook de amateurkunstverenigingen. Met deze tijdelijke regeling willen we Flevolandse amateurkunstverenigingen financieel ondersteunen in de kosten die zij hebben gemaakt of nog moeten maken om te kunnen voldoen aan de coronamaatregel van 1,5 meter afstand.Provincie Flevoland heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gemaakt uit het Corona Noodfonds

Welke regels gelden voor u?

 Om een subsidie aan te vragen moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan, hieronder de belangrijkste:

  • De vereniging zich richt op een vorm van amateurkunst.
  • De vereniging voert haar activiteiten uit binnen Flevoland.
  • U dient uw subsidieaanvraag in vanaf de openstelling tot en met 31 december 2020.
  • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
  • De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 500 tot maximaal € 2.500 per amateurkunstvereniging.
  • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen zodat u kunt voldoen aan de door het rijk opgedragen 1,5 meter afstand regel.
  • Alleen redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van bovenstaande aanpassingen vanaf 6 mei 2020 tot en met 31 december 2020 zijn subsidiabel.
  • De aanpassingen moeten zijn afgerond voor het einde van de looptijd van de nadere regels.

Meer informatie en aanvraagformulieren is te vinden op de website van provincie Flevoland.

Advertentie