Regionieuws

Capaciteitstekort net was al jarenlang bekend, maar daar is niet op ingesprongen

Dit was een conclusie van Charlie Kock, die te gast was bij Zeewolde Kiest “Netbeheerders wachten reactief op aanvraag aansluiting voor opwek doordat ze zich aan de wet houden. Op het moment echter dat bekend werd dat de provincie 1000 megawatt zon en 1000 megawatt wind zou gaan opwekken, had voorzien kunnen worden dat het net dit niet aan zou kunnen. Daar is echter zowel door de overheid als door Netbeheerders niets aan gedaan.”

Om tot de bouw van een onderstation - zeker voor de midden spanning - te komen, moet je een tijdspanne aanhouden van 7 tot 8 jaar. Dit wil niet zeggen dat bedrijven geen zonnepanelen kunnen plaatsen, maar dan is het alleen voor eigen gebruik, of er kunnen op locatie zelf accu’s geplaatst worden.

Capaciteitstekort net was al jarenlang bekend, maar daar is niet op ingesprongen

Toch is het niet zo dat er geen onderstations zijn bijgekomen. Flevoland loopt voorop, in vergelijk met de rest van Nederland. Dit ook door de komst van de windparken; daar worden kleine onderstations bijgebouwd.

Maar dit is alleen voor de capaciteit van de huidige opwek van windenergie. Voor meer windmolens zal er geen teruglevercapaciteit zijn. Ook in Lelystad is er een onderstation in ontwikkeling.

Restwarmte

EEF onderzoekt ook de restwarmte die gebruikt kan worden door andere bedrijven; daar is nog veel winst te behalen. Helaas zijn er op het Trekkersveld geen bedrijven die op dit moment gekoppeld kunnen worden om restwarmte te leveren aan andere bedrijven. In de toekomst kun je met bouwplannen daar wel rekening mee houden.

Rondom de kennis van warmte in huizen is EEF niet in beeld, zij zijn voor professionele partijen.
Wel meldt Charlie Kock dat er hoogstwaarschijnlijk een warmte expertisecentrum toe kan worden gevoegd aan het Energie Expertisecentrum. Hier kunnen gemeentes dan gebruik van maken. Goede expertise is belangrijk om de warmtetransitie richting de projectuitvoer naar huizen van het gas af, in goede banen te leiden. Dit op het gebied van proces, maar ook technische kennis en participatie van inwoners.Advertentie