Regionieuws

Centrale eindexamens gaan niet door!

De centrale eindexamens voor VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium gaan vanwege het coronavirus dit jaar niet door. Dat heeft minister Arie Slob samen met onderwijsorganisaties dinsdagochtend besloten. De eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei. De examens voor het vmbo-kader zouden nog eerder starten. Dit jaar zouden zo'n 217.00 leerlingen eindexamen doen.

Vorige week ging men er nog van uit dat de eindexamens wel gewoon door zouden gaan. Veel leerkrachten en ouders waren het daarmee echter oneens i.v.m. de gezondheid van de leerlingen en schoolpersoneel.
Geen eindexamens door corona


Door het dinsdag genomen besluit krijgen scholen tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. Deze examens kunnen eventueel ook op afstand worden gedaan. Praktijkexamens kunnen naar een later moment worden verschoven.

De uitslag van de schoolexamens zullen leidend worden voor alle scholieren. Scholen kunnen op basis van de schoolexamens gaan bepalen of scholieren zakken of slagen. Geslaagde leerlingen ontvangen een volwaardig diploma. Voor leerlingen die zakken is er na 6 juni nog gelegenheid voor herkansing.

Naast afronding van schoolexamens komt er een goede overgangsregeling naar vervolgonderwijs, met name van VMBO naar MBO.
Advertentie