Regionieuws

Coloriet behaalt kwaliteitskeurmerk PREZO Care

Begin februari heeft Coloriet het kwaliteitskeurmerk van PREZO Care behaald. PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg gericht op het steeds verbeteren van kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg.

Met dit keurmerk laat Coloriet zien dat ze veilige en persoonsgerichte zorg levert aan haar cliënten. Een resultaat om trots op te zijn en vooral een mooie beloning voor alle medewerkers van Coloriet.

Een nieuw keurmerk

Het meten en beoordelen van kwaliteit van zorg is altijd lastig, want kwaliteit is voor iedereen weer anders. Maar het is wel heel belangrijk om te weten of de kwaliteit van zorg goed is. Jaarlijks laat Coloriet daarom de kwaliteit beoordelen door middel van een keurmerk.

Coloriet behaalt kwaliteitskeurmerk PREZO Care

Na jaren hetzelfde keurmerk te hebben gebruikt, is er vorig jaar voor gekozen om over te stappen op een nieuw keurmerk. Een keurmerk dat een andere, verfrissende werkwijze heeft en beter past bij de waarden en visie van Coloriet. Het PREZO keurmerk was hiervoor de beste keuze, omdat ze veel meer uitgaat van de ervaringen van medewerkers en cliënten en kijkt naar de waarden van waaruit de zorg geleverd wordt.

Uitgebreide audit

PREZO heeft binnen alle bedrijfsonderdelen van Coloriet een uitgebreid auditprogramma uitgevoerd van ruim 2 maanden. In totaal zijn er bijna 100 medewerkers betrokken geweest bij de audit. 4 auditoren hebben gesprekken gevoerd, situaties geobserveerd en documenten doorgenomen. Aan de hand van de bevindingen vanuit de audits heeft Coloriet het PREZO keurmerk gekregen. Dit betekent dat er veilige en persoonsgerichte zorg wordt geleverd met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. Er wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor de cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd. Naast complimenten worden er door PREZO ook ontwikkelsuggesties gegeven waar de komende tijd mee aan de slag wordt gegaan.

Advertentie