Regionieuws

Controle sportvissers in Flevoland

Het afgelopen weekend (15/16 mei) waren zeven boa’s en twee stagiaires van Sportvisserij MidWest Nederland in Flevoland te vinden voor een controle.

De boa’s zijn langs diverse wateren gegaan om te kijken of er volgens de regels wordt gevist. Om te kunnen vissen is een VISpas nodig en aan deze pas zijn regels verbonden, die onder ander het welzijn van vissen moeten borgen. Zo mag je in deze tijd van het jaar niet gericht op roofvis vissen, omdat het paaitijd is.

De meeste sportvissers zijn natuurliefhebbers en gaan met grote zorg om met flora en fauna. Toch is het goed dat onze boa’s regelmatig langs het water gaan om te kijken of er volgens de regels wordt gevist. We vinden het belangrijk dat sportvissers zorgvuldig met vis omgaan. De boa’s van de gemeente komen vaak niet aan het controleren van sportvissers toe en daarom hebben we eigen boa’s.

BOA controle Flevoland

In Flevoland zijn 51 sportvissers gecontroleerd, twee vissers kregen een proces verbaal en twee een waarschuwing. Daarnaast troffen de boa’s een kreeftenfuik aan en is er assistentie verleend bij een reebok te water, veroorzaakt door een loslopende hond.
Tot slot is er vissterfte bij het gemaal Blocq van Kuffeler geconstateerd aan de zijde van het Markermeer. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met het waterschap en collega's van Sportvisserij Nederland. 

Ondanks dat de meeste mensen zich aan de corona maatregelen houden, troffen de boa’s ook twee wedstrijden aan. Helaas zijn die nog niet toegestaan en is het te betreuren dat er toch illegale wedstrijden worden georganiseerd.

Advertentie