Regionieuws

Cora Smelik benoemd als lid raad van bestuur van het Kadaster

Cora Smelik stopt als gedeputeerde van de Provincie Flevoland en wordt vanaf 15 november aanstaande lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Zij was sinds 10 juli 2019 gedeputeerde Milieu, Duurzaamheid, Omgevingswet, VTH, Circulaire Economie en Bestuurlijke vernieuwing.

“Ik ben trots en vereerd dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening mij heeft benoemd als lid raad van bestuur van deze mooie organisatie. Als onafhankelijke partij biedt het Kadaster zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Zo dragen ze bij aan de rechtszekerheid en een duurzame en leefbare samenleving. Ik blijf hiermee het publieke belang dienen.“

Het vertrek bij de Provincie Flevoland valt Smelik wel zwaar: “Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier ingezet om samen met de gemeenten, het waterschap en de inwoners te werken aan een duurzaam, schoon en gezond Flevoland waarin iedereen een plek kan vinden.

Cora Smelik benoemd als lid raad van bestuur van het Kadaster

De samenwerking in het college is altijd buitengewoon goed geweest. De bestuurders en ambtenaren zetten elke dag hun schouders onder de ontwikkelingen die Flevoland vooruit helpen. De innovatiekracht in Flevoland is enorm. De ambities liggen hoog en er wordt goed samengewerkt.”

Smelik kan met tevredenheid terugkijken op haar bestuursperiode in Flevoland. Vooral de thema’s circulaire economie, milieu en leefomgeving hadden haar aandacht. Hoogtepunt hierbij was haar strijdvaardigheid bij de kwestie van het ongecontroleerd vrijlaten van gassen uit tankers die over het Markermeer/IJsselmeer varen. Dit dossier was helemaal vastgelopen door vertraagde internationale afspraken. Smelik heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat er nu door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven en andere provincies een concreet stappenplan wordt gemaakt om hier een einde aan te brengen.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Samen resultaten bereiken zit in het DNA van Cora Smelik. Zij heeft in korte tijd een enorm netwerk opgebouwd en concrete stappen gezet. Ze is de drijvende kracht achter Samen Maken We Flevoland. Voor deze bestuurlijke samenwerking is zij de verbindende factor: altijd benaderbaar en oplossingsgericht. Het sterke punt van Smelik is dat zij oprecht geïnteresseerd is in het standpunt van de ander, zonder haar eigen koers uit het oog te verliezen. We vinden het enorm jammer dat ze vertrekt, maar we hebben er begrip voor dat ze deze kans met beide handen aangrijpt. Het is fijn dat zij haar talenten blijft inzetten voor de publieke zaak.”

Advertentie