Corona besmetting bij patiënt in ziekenhuis St Jansdal

St. Jansdal ingang

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts.

Beschermende maatregelen
De betreffende patiënt wordt conform protocol verpleegd in strikte isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënt worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen.

Contactonderzoek
Door het St Jansdal is direct een contactonderzoek opgestart onder patiënten en medewerkers. Eventueel vervolgonderzoek wordt in overleg met de GGD uitgevoerd.

Operaties en (polikliniek)bezoeken
De besmetting heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg in St Jansdal. Alle geplande operaties en (polikliniek)bezoeken gaan gewoon door. Wel vraagt het St Jansdal patiënten en bezoekers NIET naar het ziekenhuis te komen als zij luchtwegklachten (hoesten en benauwdheidsklachten) hebben.

Het te volgen beleid wordt in nauw overleg met de GGD afgestemd.

Bron: St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk

Advertentie