Regionieuws

Corona ondernemerspanel voor Flevoland

VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Regionaal Werkbedrijf Flevoland/FlevolandWerkt!, Ontwikkelingsmaatschappij Horizon, Win4All en de Provincie Flevoland hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een ondernemerspanel. Met als doel beter inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis voor ondernemers. Het panel bestaat uit een korte enquête, die de komende maanden drie keer wordt uitgezet. De resultaten zullen input zijn voor (lokale) overheid om op basis van behoefte en optimalisatie ondernemers te ondersteunen. De eerste enquête gaat nu van start en sluit op 1 september.

Corona ondernemerspanel voor Flevoland

Input nodig

Voor een optimale ondersteuning tijdens de post-corona herstel- en opbouwfase is goede monitoring nodig van de gevolgen van deze crisis en de ervaring met het landelijke noodpakket. “In Flevoland willen we ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis helpen”, zegt Rob Dal, regiomanager Flevoland en VeluweVallei bij VNO-NCW Midden. “Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar de ervaringen van ondernemers en werkgevers. Met deze eerste regionale ondernemersenquête worden zij gevraagd inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in hun bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Met hun input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.”

Onderzoek

De doelgroep van het Ondernemerspanel Flevoland wordt gevormd door ondernemers en werkgevers gevestigd in de provincie Flevoland. Aan het onderzoek zullen ook zzp’ers deelnemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van online onderzoek, waarbij een deel van de respondenten telefonisch benaderd wordt door Right Marktonderzoek. De resultaten worden gepresenteerd in een beknopt en helder visueel rapport met conclusies en aanbevelingen.

Herstelpakket

Het voorstel is om in het najaar in gezamenlijkheid met een herstelpakket naar buiten te komen dat gebaseerd is op de behoefte van bedrijven, bestaande uit bijvoorbeeld: Investeringsregelingen Horizon en provincie; Ondernemers helpen ondernemers en Versnellingsimpuls voor stilgevallen investeringen.

Doe mee met het Ondernemerspanel Flevoland

De initiatiefnemers roepen ondernemers en werkgevers in Flevoland op om de korte vragenlijst in te vullen, het kost hen ongeveer 10 minuten. Met deze input kan er effectief gereageerd worden op wensen en knelpunten uit het bedrijfsleven.

klik hier voor het ondernemerspanel.

Advertentie